Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą
1 marca 2022

Opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą

Wtorek, VIII Tydzień zwykły, Rok C, II

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą».
Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. Lecz wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi».

(Mk 10, 28-31)


Słowa, które Piotr skierował do Jezusa, ujawniają nasze ludzkie interesowne myślenie: Co ja z tego będę miał? Jeszcze długa droga przed Piotrem, zanim zrozumie, że pójście za Jezusem to nie strata, tylko zysk. Według Jezusa dojrzałość w wierze, oznacza zdolność do tego, by być prowadzonym tam, dokąd się nie chce iść, i zgodę na to, by być tam prowadzonym. Droga ucznia nie jest drogą do góry (zaszczyty), lecz droga prowadzącą w dół, kończącą się na krzyżu, który jest bramą do zmartwychwstania – droga do radości i do Bożego pokoju, do tej radości i do tego pokoju, które nie są z tego świata. Odrzucenie władzy i pokora w duchowym życiu nie oznaczają, że ludzie, którzy się nimi cechują, pozbawieni są kręgosłupa i pozwalają, by wszyscy inni podejmowali za nich decyzje. Są to natomiast cechy ludzi przepełnionych tak wielką miłością do Jezusa, że są gotowi pójść, gdziekolwiek ich poprowadzi, zawsze ufając, że z Nim odnajdą życie i że odnajdą je w obfitości. Oto perspektywa, która daje Jezus swoim uczniom: otrzymacie stokroć więcej…

Jezus ze zrozumieniem odpowiada Piotrowi na jego dylematy, ale równocześnie zaprasza go, by Mu zaufał. Po Zmartwychwstaniu zapyta Piotra: „Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci?” Pytanie nie brzmi: Ilu ludzi bierze cię poważnie? Ile zamierzasz osiągnąć? Czy możesz pokazać jakieś rezultaty swojego działania? Pytanie brzmi: Czy kochasz Mnie – Odrzuconego przez świat, Ukrzyżowanego, pozbawionego sukcesów. Czy poznałeś serce Boga – włócznią przebite, serce przebaczające, kochające, leczące rany człowieka? W sercu tym nie ma żadnej podejrzliwości ani mściwości, nie ma w nim urazy ani nawet śladu nienawiści. Znać serce Boga, oznacza to samo, co miłować Go. Mając tę wiedzę, nie będziemy potrafili żyć w świecie inaczej, niż niosąc ukojenie, pojednanie, nowe życie i nadzieję wszędzie tam, dokąd idziemy. Stopniowo zniknie w nas pragnienie własnej ważności, sukcesu, a jedynym pragnieniem, które w nas pozostanie, będzie powiedzenie całym naszym jestestwem do braci i sióstr: Jesteś kochany! Jesteś kochana! Od zawsze i na zawsze!

——————————-

ks. Wawrzyniec Skraba MS – mistrz nowicjatu, mieszka w Dębowcu

——————————-