On jest przez wszystkich oczekiwany – aż przyjdzie! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   On jest przez wszystkich oczekiwany – aż przyjdzie!
26 maja 2022

On jest przez wszystkich oczekiwany – aż przyjdzie!

Czwartek, VI Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeszcze chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie».
Wówczas niektórzy z Jego uczniów mówili między sobą: «Cóż to znaczy, co nam mówi: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie”; oraz: „Idę do Ojca”?» Mówili więc: «Cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada».
Jezus poznał, że chcieli Go pytać, i rzekł do nich: «Pytacie się jeden drugiego o to, że powiedziałem: „Chwila, a nie będziecie Mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie?” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość».

(J 16, 16-20)


Nie można odmówić apostołowi Pawłowi gorliwości w głoszeniu Słowa Bożej prawdy Żydom. Właściwie to przedstawiał im tylko fakty o tym, że oczekiwanie na naprawienie błędu rajskiego się skończyło i to, na co czekali tyle czasu, powinno ich napełnić radością. Nawet wtedy, gdy dekret cezara Klaudiusza spowodował wysiedlenie wszystkich Żydów z Rzymu, przez co powiększyła się rzesza wyznawców religii mojżeszowej w głównych miastach prowincji cesarstwa rzymskiego, nie spowodowało to powiększenia się wśród nich pragnienia usłyszenia prawdy o Ukrzyżowanym, który okazał się Mesjaszem.

W pierwszym dzisiejszym czytaniu Słowo Boże uświadamia nam tę prawdę, że można oczywistym faktom nie dać wiary i pozostawać w komforcie swojego własnego projektu na życie, w którym dominuje OCZEKIWANIE BEZ KOŃCA. Można się tak skonfigurować w tym oczekiwaniu – na spełnienie obietnicy – ale tak, żeby się ta obietnica – NIE DAJ BOŻE (a jakże!) przypadkowo NIE SPEŁNIŁA. No bo co ja wtedy zrobię z moim porządkiem życiowym ułożonym wokół oczekiwania? Z taką postawą nie można już nawiązać żadnego dialogu i wypada zrobić to, co zrobił św. Paweł: zwrócić się do innych, którzy CHCĄ spełnienia obietnicy – w dowolnym czasie. Dla takich warto żyć i głosić orędzie zbawienia. Tamci sami skazują się na zaskakujące zmiany w ich istnieniu po konfrontacji z rzeczywistością Paruzji.

Zasadniczo Jezus nas opuścił/nie opuścił. Opuścił: bo wstąpił w swojej postaci mężczyzny do Nieba; nie opuścił: bo pozostał w swojej postaci eucharystycznej na ołtarzach całego świata. Dlatego też oczekujemy/nie oczekujemy Jego przyjścia. Oczekujemy, że ukaże się w postaci cielesnej na końcu czasu, w dniu Sądu Ostatecznego i Zmartwychwstania Ciał, ale jednocześnie nie oczekujemy jako tako Jego przyjścia, bo jest cały czas z nami w tabernakulach całego świata. Jest to tajemnica Bożej Opatrzności, którą może zrozumiemy w Niebie.

Wypada więc właśnie, od czasu do czasu, odświeżać w sobie to pragnienie, które było zamiarem Boga dla każdego istniejącego człowieka na ziemi: ocalić za wszelką cenę życie wieczne w przemienionym ciele w społeczności ze zbawionymi i Bogiem w Niebie.

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia Jezusa, który mówi o krótkim momencie nieobecności po swojej śmierci poprzedzającej zmartwychwstanie. Ale w dalszej perspektywie to również czasy po wniebowstąpieniu, kiedy – nie przerywając swojej obecności wśród nas – Jezus ma przyjść ostatecznie z obwieszczeniem końca zmagań na arenie tego świata i rozpoczęcia zaplanowanego od początku stworzenia naszego istnienia w nieśmiertelnej wieczności.

Ożywiajmy to pragnienie jak najczęściej.

Św. Filipie Nereuszu, patronie dnia dzisiejszego, wspieraj nas w tym pragnieniu.

——————————-

ks. Karol Porczak MS – posługuje w Peterborough, Anglia

——————————-

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "