On jest Mesjaszem! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   On jest Mesjaszem!
1 września 2021

On jest Mesjaszem!

Środa, XXII Tydzień zwykły, Rok B, I

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona.
I prosili Go za nią.
On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im.
O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich.
Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: «Ty jesteś Syn Boży!» Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem.
Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne. A tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego; chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich.
Lecz On rzekł do nich: «Także innym miastom muszę głosić Dobrą Nowinę o królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany».
I głosił słowo w synagogach Judei.

(Łk 4, 38-44)


Tytuł Mesjasz (w języku greckim “Chrystus“) nadany Jezusowi, znaczył “namaszczony“. W Starym Testamencie królowie, kapłani i prorocy byli konsekrowani przez namaszczenie: namaszczano ich głowy pachnącym olejem. To nie był tylko ryt zewnętrzny, ale nadawał osobie nową jakość i przeznaczenie do nowej misji. Kiedy prorok Samuel namaszcza na króla Saula, mówi do niego: “Oto staniesz się innym człowiekiem i przyłączysz się do proroków“. Namaszczenie Jezusa nie dokonuje się przez pachnący olej, olej materialny, ale przez olej duchowy, którym jest Duch Święty. W czasie chrztu w Jordanie, Jezus został oficjalnie namaszczony, stał się Chrystusem – został ogłoszony przez Boga jako namaszczony. W synagodze w Nazarecie sam Jezus wyjaśnia, co zdarzyło się w czasie chrztu. Mówi: “Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność…“. Jezus Chrystus przybliża się do każdego z nas i pragnie nas namaszczać swoim Duchem. W Jego obecności zło zostaje związane i wyrzucone z naszego życia, wszelka “gorączka” paraliżująca i uniemożliwiająca wypełnianie misji ustępuje.

Cyryl Jerozolimski, kiedy wyjaśniał wiernym tytuł – Chrystus – mówił: “Wy się nazywacie chrześcijanami. Dlaczego nazywacie się chrześcijanami? Co to znaczy: chrześcijanie? To znaczy: “Namaszczeni na podobieństwo Chrystusa, który jest Namaszczony“. Wszystkie dary, łaski, charyzmaty, które otrzymujemy pochodzą z namaszczenia Chrystusa. Namaszczanie, jakie przyjęliśmy przy chrzcie i przy bierzmowaniu, uzdolniło nas do poddania się kierownictwu Ducha. My nie żyjemy według ciała, ale według ducha – powie św. Paweł. Trzeba każdego dnia prosić Ducha Świętego, by dał nam swoje namaszczenie, tak aby to, co mówimy czy robimy, nie było już po prostu działaniem ludzkim, ale by Duch działał przez nas. To dotyczy każdego chrześcijanina, na przykład kogoś, kto żyje w rodzinie i musi podjąć decyzję dotyczącą rodziny, dzieci, trzeba prosić o namaszczenie Ducha. W pierwszym liście św. Jan powie: “Otrzymaliście namaszczenie Ducha i nie potrzebujecie niczyjego pouczenia, bo to namaszczenie, które jest w was, poucza was o wszystkim“.

Ojcze Niebieski, w imię Jezusa proszę Cię o namaszczenie Twojego Ducha!

——————————-

ks. Wawrzyniec Skraba MS – mistrz nowicjatu, mieszka w Dębowcu

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "