Oko i ucho serca Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Oko i ucho serca
11 lipca 2019

Oko i ucho serca

Czwartek, XIV Tydzień zwykły, Rok C, I

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?».
Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».

(Mt 19, 27-29)


Dobrze widzi się tylko sercem”- mówi lis do Małego Księcia w bardzo znanej książce Antoine’a de Saint-Exupéry’ego napisanej w 1943 roku. O tym, że dobrze słyszy się tylko sercem był przekonany święty Benedykt z Nursji, którego święto dziś obchodzimy. Swoją Regułę Klasztorną spisaną w około 540 roku rozpoczyna słowami: „Posłuchaj i nakłoń ucho swego serca”.

Przygotowując się do napisania tego komentarza dokonałem dla mnie niezwykłego odkrycia. Uzmysłowiłem sobie, że miłość powinna być przed poznaniem. W narzeczeństwie mówi się, by najpierw dobrze się poznawać i tak dawać sobie szansę na rozwój uczuć. Tymczasem Jezusowe Przykazanie Miłości Boga i bliźniego jest pierwszym i najważniejszym – czyli wyjściowym i poprzedzającym wszystkie inne przykazania. Tak więc miłość Boga i bliźniego ma być „a priori” („zgóry”, „uprzedzająca fakty”). Bo tylko sercem (z miłością i w miłości) widzi się i słyszy się dobrze. Czymś naturalnym jest, że rodzice pokochają swoje dziecko jeszcze przed jego narodzeniem – zanim je zobaczą i usłyszą. Dopiero po narodzinach następuje eksplozja tej miłości. Tutaj widać, jak miłość zaczyna się od pragnienia: chcę ciebie widzieć i słyszeć. Pokochać – to myśleć o kimś, kogo jeszcze nie znam, bez uprzedzeń i z życzliwością. Wnikliwe badanie, sprawdzanie drugiego człowieka rodzi dystans. Miłość przykrywa wiele grzechów (por. 1 P 4,8) nie tylko w relacji Bóg – grzesznik, ale również w stosunkach między mną a drugim człowiekiem. Moja miłość do niego (a priori) sprawia, że jego grzechy czy jego małości nie przesłaniają mi jego człowieczeństwa. Kiedyś Ruch Focolari założony przez Chiarę Lubich za motto swojego spotkania wybrał słowa: „Miłość kocha pierwsza”.

W dzisiejszej Ewangelii św. Piotr pyta Jezusa, co otrzymają uczniowie w zamian za to, że poszli za Nim. Czy Piotr pyta jak osoba, która kocha w duchu Jezusa? Św. Piotr jest rybakiem, więc w pewnym sensie człowiekiem interesu myślącym w kategoriach: coś za coś. Jezus daje jasną odpowiedź: „Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały” otrzymacie nagrodę. Nie tu na ziemi, ale tam, w wieczności dostaniecie zapłatę, która przewyższa po wielokroć wasze najbardziej wygórowane oczekiwania.

Papież Paweł VI ogłosił św. Benedykta Ojcem i Patronem Europy. Nic dziwnego, bo od niemal piętnastu wieków wywiera on wpływ na wielu ludzi na świecie. Europa ginie, a świat się degeneruje – stwierdzają dziś liczni chrześcijanie i nie tylko oni. Jak więc ratować dzisiejszą cywilizację? Za radą patrona dzisiejszego dnia nakłaniajmy oko i ucho naszego serca na Dobrą Nowinę Jezusa.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-