Odwrócona skala ocen Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Odwrócona skala ocen
13 lutego 2022

Odwrócona skala ocen

Niedziela, VI Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu.
On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

(Łk 6, 17.20-26)


Jezus bardzo pragnie, abyś mieli mentalność ukształtowaną nie przez świat, lecz przez Ewangelię. Zgodnie z nią ubodzy, głodni, płaczący, prześladowani są Bożymi vipami, stanowią szczególny krąg ludzi, którym Bóg pragnie hojnie wynagrodzić za doznane krzywdy.

Błogosławieństwa, dosłownie zaś proklamacje szczęścia, trzeba dobrze wytłumaczyć, aby mieć właściwy obraz Boga. Wymienieni w nich ludzie nie są szczęśliwi z tego powodu, że odczuwają poważne braki lub są obiektem nienawiści, lecz dlatego, iż mają zagwarantowane królestwo Boże. Bóg prawdziwie współczuje ich biedzie i chce jej zaradzić, ale ludzkie dłonie nie zawsze skore są do pomocy, a serca i umysły nie zawsze chętne do obrony pogardzanych.

Ubogimi są ci, którzy żyją w rzeczywistym ubóstwie, nie mają tego, co konieczne do życia. Są zmuszeni prosić o pomoc. Taki stan nie wynika jednak z niezdolności lub niechęci do pracy, lecz jest konsekwencją prześladowań ze względów religijnych. Ci mają już teraz zagwarantowane królestwo Boże. Po śmierci przechodzą od razu do życia wiecznego. Głodujący również należą do tej kategorii ludzi i są tylko bardziej skonkretyzowani. Brak im życiowego minimum, aby zaspokoić głód. Ci będą cieszyć się niebiańską ucztą, zostaną nasyceni. Płaczący są kolejnym uszczegółowieniem ubogich. Ich płacz nie jest okazjonalny podobnie jak głód. Żyją w kondycji, która uzewnętrznia ich ból. Ci będą się śmiać się, to znaczy zostaną pocieszeni przez Boga. Z kolei prześladowani opisują w wersji Łukasza zwyczajny los uczniów Chrystusa. Chrześcijanie są wykluczani z życia. Ludzie tego świata zrywają z nimi kontakt, znieważają ich, pozbawiają dobrego imienia i stosują wobec nich słowną lub czynną agresję. Wszystko to dokonuje się z powodu Syna Człowieczego. Nienawiść wobec Niego znajduje swoje przedłużenie względem Jego wyznawców. Prześladowani są zaproszeni do radości wewnętrznej. Mają też dosłownie “podskakiwać”, “tańczyć” ze szczęścia jako zewnętrzny wyraz czekającej ich nagrody i upodobnienia do losu proroków.

Z czterema błogosławieństwami kontrastują cztery “biada” dotyczące bogatych, nasyconych, śmiejących się i pragnących uznania. Ich los będzie odwrotnością wobec szczęścia tych wszystkich, którzy zostali pokrzywdzeni z powodu wiary w Chrystusa.

Bogaci obfitują we wszystko, mogą konsumować swoje marzenia, są samowystarczalni. Bogactwo przesłania im troskę o ubogich oraz o wieczność. Obfitujący w dobra należą do tego świata, oddali swe serce przemijającym dobrom. Odebrali swoją pociechę, czyli doznali komfortu już teraz. Syci (dosłownie ci, którzy doznali nasycenia i trwają w nim) podobnie jak śmiejący się są bliższymi określeniami bogatych i stanowią przeciwieństwo do głodnych i płaczących. Nie mają problemów ze zdobyciem wykwintnego pożywienia, wyrażają śmiechem swoje zadowolenie. Stają się obojętni wobec potrzeb drugiego. Ostatnie biada kontrastuje zaś z prześladowanymi i odnosi się do pragnących dobrej opinii. Tego typu ludzie szukają ogólnego szacunku, chcą, aby ludzie im schlebiali. Osiągają to poprzez kompromisy, za cenę prawdy, która zawsze jest po stronie tych, którzy są prześladowani, odrzucani i wzgardzeni z powodu Jezusa.

Chrystus przedstawia zatem dwie przeciwstawne drogi. Zapewnia wszystkie kategorie ubogich ludzi oraz prześladowanych, że Bóg Ojciec potraktuje ich w królewski sposób. Wynagrodzi im bezpośrednio po śmierci wszystkie wyrządzone im krzywdy. Wyróżni ich na całe wieki. Jednocześnie Jezus przestrzega też opływających w nadmiar, szukających ludzkiej chwały, aby byli czujni. Bóg nie jest wrogiem posiadania dóbr, ale domaga się umiejętności dzielenia się z potrzebującymi. Jest to ostrzeżenie także dla zamożnych wierzących. Egoistyczne gromadzenie i pomnażanie dóbr zamyka bowiem oczy na Boży świat i oddala od bliźnich będących w sytuacji konieczności. W konsekwencji pozbawia największego dobra, jakim jest życie wieczne.

——————————-

ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS – biblista, UJPII w Krakowie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "