Odwrócona logika Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Odwrócona logika
25 lipca 2020

Odwrócona logika

Sobota, XVI Tydzień zwykły, Rok A, II

Święto św. Jakuba, apostoła

Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła.
On ją zapytał: «Czego pragniesz?».
Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Odpowiadając Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?».
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
On rzekł do nich: «Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował».
Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu».

(Mt 20, 20-28)


Czytając dzisiejszy fragment Ewangelii po raz kolejny możemy sobie uzmysłowić, że Boża logia jest inna, aniżeli nasza – czysto ludzka; aniżeli tylko nasze ludzkie kryteria oceny rzeczywistości. Matka synów Zebedeusza przychodzi do Jezusa i prosi Go, by synowie zajęli zaszczytne miejsca w Królestwie Niebieskim. Jednak Jezus bardzo łagodnie tłumaczy jej, że nie są jeszcze gotowi zająć zaszczytnych miejsc rozumianych na sposób ewangeliczny. Owe ewangeliczne miejsca „pierwszeństwa” to postawa pokoty, służby i bycia na równi z innymi, traktując każdego jako brata i siostrę, a nie jako podwładnych…

I tutaj dochodzimy do radosnej nowiny dzisiejszej Ewangelii – tam, gdzie dziś jesteśmy stajemy się uczestnikami Królestwa – służąc innym, nie porównując się, kochając bezinteresownie, świadcząc miłosierdzie i kochając wszystkich bez wyjątku. Taka jest droga ewangelicznej „odwróconej logiki”, droga autentycznego szczęścia.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "