Odwagi Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Odwagi
26 maja 2020

Odwagi

Wtorek, VII Tydzień Wielkanocny, Rok A, II

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

(J 17, 1-11a)


Podczas pożegnań padają ważne i wzruszające słowa, które czasem mają wartość swego rodzaju testamentu – najważniejszego, ostatniego polecenia lub przesłania.

Św. Paweł żegna się ze starszymi Kościoła z Efezu przed podróżą do Jerozolimy. Natchniony przez Ducha Świętego wie, że bracia nie zobaczą go więcej, dlatego chce natchnąć ich odwagą.

Jezus, żegnając się z Apostołami przed swoją męką i śmiercią modli się do Ojca i prosi za nimi, aby umieli poznać i przyjąć jednego prawdziwego Boga oraz Jego Samego Jezusa. On wie, że aby mogli tego dokonać, muszą być ludźmi odważnymi. Dlatego dużo wcześniej przed Ostatnią Wieczerzą, Jezus, daje uczniom lekcje odwagi, gdy przychodzi do nich w trakcie gwałtownej burzy, mówiąc: „Odwagi nie bójcie się. Ja jestem” (Mt 14,27).

Trzeba było mieć dużo odwagi cywilnej, aby zasłużyć na miano najbardziej radosnego świętego w historii Kościoła Katolickiego jakim jest patron dnia dzisiejszego – św. Filip Neri. Jego niekonwencjonalne, nowatorskie, pełne inteligentnego humoru i błyskotliwości sposoby chrystianizowania (dziś powiedzielibyśmy – ewangelizowania), budziły zdumienie i zachwyt, ale też niezrozumienie i zazdrość.

Aby osobiście pomagać ubogim i chorym, aby prowadzić duchowe rozmowy na ulicach szesnastowiecznego Rzymu z młodocianymi łobuzami, a także z artystami czy kupcami – musiał mieć dar „szaleństwa odwagi”. To do niego, zwracamy się o wstawiennictwo w chwilach przytłaczającego nas smutku.

Dzisiaj w Polsce obchodzimy Dzień Matki. Nasze ziemskie mamy dodawały nam odwagi, szczególnie w pierwszych latach naszego życia, a w sytuacjach zagrożenia, gotowe były na wielkie poświęcenia dla nas. Za wszystko, co dla nas zrobiły, jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Niech Bóg Ojciec, przez ręce Maryi – Najlepszej z Matek, obdarza ich swoją łaską, a zmarłym da szczęście wieczne.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "