Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone
9 września 2021

Odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone

Czwartek, XXIII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbitera

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

(Łk 6, 27-38)


W jaki sposób odpuszczać, przebaczać, gdy tyle emocji i poczucia krzywdy? Za kilka dni rozpoczną się kolejne obchody żydowskiego święta Yom Kippur. Mówimy że jest to Dzień Pojednania. Żydowska tradycja odwołuje się do historii Mojżesza, który zszedł z góry Synaj i oznajmił Izraelowi, że Bóg wybaczył im grzech związany z kultem złotego cielca.

W języku hebrajskim są trzy różne słowa odnoszące się do przebaczenia: selicha, mechila i kapara. Każde tych słów odsłania inny aspekt. Rabini uczą że pierwszy termin składa się z tych samych liter, co słowo chasal, które oznacza „kończyć”. Tak więc przychodzi moment decyzji, kiedy trzeba odciąć się od przeszłości, doznanej krzywdy i spojrzeć w przyszłość.

Mechila przenosi nas na kolejny poziom. To słowa oznacza także głęboki tunel i zaprasza do tego, aby wykorzenić ból, który jest głęboko w sercu. W jaki sposób? Mechila ma wspólny rdzeń ze słowem machol, które oznacza radosne świętowanie. Psalm 30 opisuje to tak: Zamieniłeś w taniec mój żałobny lament, wór zdjąłeś ze mnie, obdarzyłeś radością. Na tym poziomie człowiek dochodzi od przekonania, że to, co bolesne, może być przemienione w radość. Jeśli nie, to człowiekowi grozi machala czyli choroba. Brak przebaczenia może być jak trucizna, która zatruwa życie.
Ostatni poziom (kapara) pochodzi od słowa kofer, czyli zastępowanie jednej rzeczy inną. Można wyobrazić sobie małżonków, którzy przeżywają trudne chwile. Ich wytrwałe dążenie do pojednania owocuje tym, że ich miłość staje się głębsza po przebaczeniu od tej, którą mieli przed kłótnią.

Czy wiedza o tych rozróżnieniach wystarczy, aby kochać bardziej niż grzesznicy, o których wspomina w dzisiejszej Ewangelii Jezus? W większości sytuacji nie wystarczy. Wiedza nie zbawia, a nasze poczucie krzywdy i emocje potrafią skutecznie zgasić chęć przebaczania. Zbawia Chrystus. Niech On zamieszka w naszych sercach, bo On jest naszym Pojednaniem. Przekonał się o tym Paweł Apostoł i nas również dzisiaj do tego zachęca: Słowo Chrystusa niech w nas przebywa z całym swym bogactwem.

——————————-

ks. Andrzej Wierzba MS – duszpasterz w Dagenham (Anglia)

——————————-