OCZYSZCZENIE Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   OCZYSZCZENIE
14 lutego 2021

OCZYSZCZENIE

Niedziela, VI Tydzień zwykły, Rok B, I

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

(Mk 1, 40-45)


Kapłani Starego Testamentu

Trzynasty rozdział Księgi Kapłańskiej zawiera szczegółowe przepisy mówiące o procedurze stwierdzania nieczystości rytualnej przez kapłanów. Gdy ktoś cierpiał na chorobę skóry zobowiązany był do stawiennictwa przed kapłanem, aby ten stwierdził czy chory zapadł na trąd. Gdy nie był pewien kierował go na kwarantannę na siedem lub czternaście dni. Gdy diagnoza była pozytywna kapłan uznawał chorego za nieczystego i wyłączał go ze społeczności. Chorzy przebywali w miejscach odosobnionych, a gdy ktoś się do nich zbliżał z daleka musieli ostrzegać o swojej nieczystości.

Jezus – najwyższy Kapłan

Chory, który przychodzi do Jezusa widzi w Nim więcej niż tylko zwykłego kapłana. Kapłani Starego Testamentu mieli za zadanie zdiagnozować chorobę, ale nie podejmowali leczenia. Chory widzi, że Jezus ma władzę uwolnienia od choroby i prosi Go o oczyszczenie. Jest to pewnego rodzaju akt całkowitego zawierzenia się Jezusowi. Od Niego będzie teraz zależało dalsze życie chorego. Wewnętrzna postawa Jezusa (poruszenie, litość, miłosierdzie) i Jego gesty (wyciągnięcie ręki, dotyk) ujawniają w Nim działanie Boga.

Prawdziwe oczyszczenie

Każdy zwyczajny kapłan Starego Testamentu poprzez dotknięcie trędowatego sam stałby się nieczysty. Jezus nie tylko sam nie zaciąga nieczystości, ale oczyszcza i uzdrawia chorego. Niektórzy badacze widzą w tej scenie nawiązanie do zapowiedzi Jana o nadejściu „Tego, który będzie chrzcił Duchem Świętym” (Mk 1,8). Duch ma moc uzdrawiania i oczyszczania, jest Tym, który „przychodzi z pomocą naszej słabości” (Rz 8,26). Właśnie ta moc ujawniła się w Jezusie.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-