Oczekujący Pana Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Oczekujący Pana
15 grudnia 2021

Oczekujący Pana

Środa, III Tydzień Adwentu, Rok C, II

Jan przywołał do siebie dwóch spośród swoich uczniów i posłał ich do Jezusa z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
Gdy ludzie ci zjawili się u Jezusa, rzekli: «Jan Chrzciciel przysyła nas do Ciebie z zapytaniem: Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?»
W tym właśnie czasie Jezus wielu uzdrowił z chorób, dolegliwości i uwolnił od złych duchów; także wielu niewidomych obdarzył wzrokiem. Odpowiedział im więc: «Idźcie i donieście Janowi to, co widzieliście i słyszeliście: Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą; umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie».

(Łk 7, 18b-23)


Jutro ostatni dzień pierwszej części Adwentu, w której zostaliśmy zaproszeni do radosnego oczekiwania Chrystusa, który przyjdzie powtórnie na ziemię. Paruzja będzie ostatecznym objawieniem chwały Boga, dlatego chrześcijanie już nie mają tej wątpliwości, która wyraża się w słowach Jana Chrzciciela: „Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” Dla wierzących innego nie ma. Jest tylko On – Zbawiciel, który powróci jak Dobry Pasterz, aby ostatecznie wziąć owce w swoje ramiona. Wziąć i już nie wypuścić. Bo nie raz ginęliśmy Jemu.

Wielokrotnie chodziliśmy swoimi drogami, a teraz On nas już weźmie, aby z wielką miłością pochylić się nad każdym z nas, nad naszymi poranieniami i nasze rany będzie opatrywać winem i oliwą, to znaczy – miłosierdziem i łaską, jak uczynił to Samarytanin wobec pobitego i poranionego człowieka. On chce nas po prostu zaprosić do wnętrza, do serca samego Boga i cieszyć się z naszej obecności. Powróci jak gospodarz i zaprosi nas na ucztę i będzie nam usługiwał. Nasze codzienne, ludzkie oczekiwania powinna przenikać jedyna myśl, aby przyszedł Pan i zastał nas czuwających.

Kolejne Betlejem
Pojutrze rozpoczynamy drugi etap Adwentu – bezpośrednie przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Będziemy towarzyszyć Józefowi i Maryi w tym tajemniczym wydarzeniu, jakie dokonało się w Betlejem. Narodzenie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem. Jego zbawcza misja, zapowiedziana przez proroków, będzie uwidaczniała się w znakach: „niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię”.

Ten sam w Kościele
Pomiędzy pierwszym przyjściem Zbawiciela, a powtórnym – na końców czasu, jest Jego obecność w Kościele i w naszym życiu. Chrystus w tajemniczy sposób zanurzył się w Kościół, w ludzi wierzących, udzielając im swojego Ducha. Tym samym misja zbawcza Kościoła, misja zbawienia świata trwa.

Dzisiaj Pan również uwalnia i uzdrawia nas z naszych grzechowych chorób, uwalnia od złych duchów, z którymi sami nie mamy siły walczyć. Uzdrawia naszą ślepotę, abyśmy z miłością umieli patrzeć na drugiego, a w tym wszystkim, aby objawiła się chwała Boga.

——————————-

ks. Zbigniew Wal MS – duszpasterz Centrum Pojednania w Dębowcu

——————————-