Oby ze względu na Chrystusa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Oby ze względu na Chrystusa
25 maja 2019

Oby ze względu na Chrystusa

Sobota, V Tydzień Wielkanocny, Rok C, I

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: “Sługa nie jest większy od swego pana”. Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”.

(J 15,18-21)


W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus akcentuje różnicę jaka istnieje pomiędzy chrześcijaninem a światem, pomiędzy przynależnością do Niego a należeniem do mentalności świata.

Tym samym Jezus zapowiada prześladowania jakie staną się udziałem Jego uczniów ze względu na to, że On sam nas wybrał.

Od samego początku Wspólnota Kościoła doświadczała prześladowań. W jednym z tekstów pochodzących z okresu II w. czytamy o Chrześcijanach, że „kochają wszystkich ludzi, a wszyscy ich prześladują (…) a ci , którzy ich nienawidzą, nie umieją powiedzieć, jaka jest przyczyna tej nienawiści…” (Z Listu do Diogneta). Wyznawców Chrystusa charakteryzowała miłość wobec drugiego człowieka, a jednak nienawiść do nich i Chrystusa nadal była obecna. Kościół określając siebie wskazywał od początku, że jest jeden, święty, powszechny i apostolski, często także akcentując, że jest zawsze prześladowany…

Dziś też zdarzają się prześladowania, niechęć i agresja wobec Chrystusa i Jego Wyznawców. Jednak warto sobie postawić pytanie – dlaczego dziś Kościół doświadcza tylu trudności? Czy aby na pewno momenty agresji, buntu i złości wobec Jezusa oraz Jego uczniów są podyktowane tylko i wyłącznie z tego powodu, że opowiadamy się za Ewangelią?

A może, paradoksalnie, świat poprzez wspomniane postawy woła do nas – Chrześcijan – gdzie jest wasza miłość? Gdzie wasze świadectwo życia, które winno zachwycać? Gdzie wasza modlitwa, pokuta i gorliwość? Dlaczego w swojej postawie nie uobecniacie Tego, który was posłał?

Jeżeli prześladują nas ze względu na Jezusa to jesteśmy błogosławieni (por. Mt 5, 10). Jednak, kiedy okazuje się, że nasza postawa rodzi bunt i prześladowanie wobec Kościoła to jest to dla nas konkretny znak – należy wrócić do pierwszej miłości (Ap 2, 4).
Oby zawsze to było ze względu na Chrystusa…

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – neoprezbiter

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "