Obłuda Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Obłuda
21 czerwca 2021

Obłuda

Poniedziałek, XII Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Albo jak możesz mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, podczas gdy belka tkwi w twoim oku? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twego brata».

(Mt 7, 1-5)


Mamy przed oczami wady innych, podczas gdy nasze nosimy wewnątrz.
(Seneka)

Rabini potępiali obłudę, zaś o ludziach obłudnych mówili, że mają dwie twarze. Łatwo zobaczyć obłudę u kogoś, a jak trudno dojrzeć ją u siebie.

Sądzenie

Kto nie widzi belki w swoim oku, widzi zawsze drzazgę w oku innych. Nie wyznaje własnych grzechów, ale oskarża innych. Nie widzi swoich grzechów, ale zawsze widzi grzechy innych.

Taka postawa grozi każdemu z nas. Mówi o tym następujące opowiadanie: pewnego razu młody zakonnik popełnił poważny błąd. Natychmiast starsi zakonnicy zebrali wspólnotę, aby go osądzić. Jednak nie mogli jednak tego uczynić bez opata. Posłali zatem po niego. Opat wstał, wziął koszyk, w którym było wiele dziur, napełnił go piaskiem i wyszedł, biorąc koszyk ze sobą. Oczywiście wzdłuż drogi, którą przemierzał, zaznaczała się piaskowa ścieżka. Starsi pytają go, co to ma znaczyć. A on odpowiada: „Moje grzechy ciągną się zawsze za mną. Gdziekolwiek idę, zostawiam za sobą błędy i czasami przesłaniają one mnie samego, a wy dzisiaj chcecie, abym sądził mojego brata”. Słysząc to starsi, zawstydzili się. Zaniechali osądzania i przeprosili go.

Pokora

Przed osądzaniem chroni nas pokora. Pokorny widzi swój grzech i nigdy nie czuje się lepszym od drugiego. Pokorny nie oskarża, nie skupia się na drzazgach drugiego, a jeśli je widzi, usprawiedliwia błądzącego, i tłumaczy go. Pokorny nie uzurpuje sobie prawa do sądzenia innych. Izaak z Niniwy nauczał: „Gdy widzisz twego brata grzeszącego, narzuć wtedy na jego plecy płaszcz twej miłości”.


Życie uczy, że kto gorszy się grzechem drugiego i surowiej osądza bliźniego, tym mniej jest spostrzegawczy, jeżeli chodzi o własne grzechy i słabości.

Pascha bez obłudy

Podczas przygotowania do Paschy Żydzi mieli obowiązek wyrzucić nawet najmniejsze okruszki kwasu z domu. W duchowości żydowskiej ten kwas był kojarzony z obłudą. Oby Pan dał nam dar widzenia naszej obłudy i łaskę uwolnienia od niej. Niech przechodzi przez nasze życie i czyni nas wolnymi od dwóch twarzy.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-