OBECNI I ZDUMIENI Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   OBECNI I ZDUMIENI
18 kwietnia 2019

OBECNI I ZDUMIENI

Czwartek Wielkiego Tygodnia, Rok C, I

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował.
W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, Jezus, wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy. I zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany.
Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał».
Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!»
Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści».
A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem».

(J 13, 1-15)


Dzisiaj zaczynamy przeżywać największe tajemnice naszej wiary. Dzisiaj Ostatnia Wieczerza i pierwsza służba – Eucharystia. Chrystus gromadzi swoich apostołów. Jest tylko z nimi. Jest też w pierwszej części Judasz. Prześladowcy się przybliżają. Nowy początek, nowa jakość.

Poprzez oderwanie się od swego Stwórcy, człowiek, ludzkość zmierzała do wiecznego smutku, do wiecznej samotności. Człowiek musiał kontemplować swój egoizm, swoje zamknięcie się w sobie, swoją niezdolność do tego, by naprawdę kochać. Człowiek oderwał się od Stwórcy, a to oderwanie oznaczało śmierć. Potrzeba było Zbawiciela, by pokonał tę śmierć.

On, Jezus, Człowiek, umierając jak my, ufał Ojcu – Bogu. Pokonał śmierć. Jego dzieło zbawienia będziemy przeżywać w te dni.

Dziś Eucharystia – Ostatnia Wieczerza. Jesteśmy jak apostołowie nie rozumiejący do końca, co się dzieje, ale obecni, zdumieni… Bo oto On daje się w ofierze, w swoim Ciele i w swojej Krwi. Jeśli przyjmą tę miłość, zjednoczą się z Nim, to wówczas cierpienie i śmierć nie będą mieć nad nimi władzy, bo są z Nim, a On będzie w nich. On jest Życiem! Nie muszą się już bać.

Teraz chce być ze swoimi. Chce im dać coś, co pozostanie na zawsze, a co zrozumieją dopiero później.

Eucharystia – to już nie będzie pascha żydowska. Teraz ma ona nowe znaczenie. Już nie chleb udręczenia w Egipcie, ale Ciało, które będzie wydane. Już twoje cierpienie nie będzie tylko cierpieniem, męką, powolnym umieraniem, czymś przeklętym, ale jeśli z wiarą przyjmiesz ten pokarm, Jego Ciało – to i twoje życie będzie dawaniem, będzie kochaniem, będzie w tobie wieczne życie od Boga. Tylko uwierz, przyjmij ten dar!

Teraz to wino już nie będzie oznaczało szczęścia w Ziemi Obiecanej, ale Jego Krew wylaną za ciebie i dla ciebie. Jeśli ty z wiarą przyjmiesz tę Krew, to będziesz wolny od grzechów.

Oto On umywa im nogi. Służy im jak niewolnik. Oni się jeszcze kłócą o lepsze miejsce. Ale jeśli przyjmą tę posługę, to będą wyzwoleni z egoizmu, z walki o lepsze miejsce. Ich życie stanie się radosną służbą.

On wyjdzie, by się modlić. Będzie drżeć, bać się…

Zapraszam cię – bo idzie o życie – abyś razem z apostołami przeszedł przez swój lęk, strach i niepewność życia, miłości i radości. Oby te wydarzenia dotknęły nas, bo wówczas będą źródłem siły i nadziei na cały rok!

——————————-

bp Radosław Zmitrowicz OMI – sufragan diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie

——————————-