Obdarowani Duchem Świętym Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Obdarowani Duchem Świętym
5 czerwca 2022

Obdarowani Duchem Świętym

Niedziela Zesłania Ducha Świętego, X Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze.
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».

(J 14, 15-16. 23b-26)


Jezus nie chce pozostawić nas samych.Udziela nam Ducha Świętego, który ma tę moc, abyśmy przekroczyli nasz egoizm i lęk. Duch pozwala nam przemawiać nowym językiem, to język miłości i pokoju. Mówić tak, aby być zrozumiałym. Nowy język, zrozumiały dla wszystkich. Ale może ja już jestem za stary na naukę tego języka, przyzwyczaiłem się do innej mowy?

Dlatego ta uroczystość jest konieczna w naszym życiu. To Bóg chce działać w nas, On ma tę siłę, która przychodzi mimo zamkniętych drzwi naszego serca.

Bóg chce nas dziś obdarować największym dobrem które ma. Lubimy dostawać prezenty. Niestety bywa, że nimi gardzimy, bo nam się nie podobają. Dary Ducha mają służyć nie tylko mojemu dobru, ale są do wspólnego dobra. Te dary nas rzeczywiście podniosą, wzmocnią, zainspirują, nawet, jeśli na początku nie byliśmy zachwyceni. On wie, czego nam potrzeba, jak najlepszy „lekarz duszy”, choć może my wybralibyśmy sobie inne leki, sugerując się ładnymi opakowaniami czy nazwą.

——————————-

ks. Łukasz Soczek MS – Dyrektor Postulatu, mieszka w Dębowcu

——————————-