NOWE ŻYCIE Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   NOWE ŻYCIE
20 kwietnia 2019

NOWE ŻYCIE

Wigilia Paschalna, Sobota, Rok C, I

W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień zastały odsunięty od grobu. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: «Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: „Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie”». Wtedy przypomniały sobie Jego słowa, wróciwszy zaś od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to apostołom. Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.
Jednakże Piotr wybrał się i przybiegł do grobu; schyliwszy się, ujrzał same tylko płótna. I wrócił do siebie, dziwiąc się temu, co się stało.

(Łk 24, 1-12)


Przeżywamy najważniejsze wydarzenia dla naszej wiary, przez które wszystko się zmieniło. Zmienił się kierunek historii, gdyż Chrystus przez swoją śmierć zniszczył śmierć naszą, a przez zmartwychwstanie dał nam nowe życie.

Jesteśmy zaproszeni do tego, aby wejść w tę liturgię, byśmy w niej uczestniczyli i doświadczyli zbawienia: byśmy przeszli od śmierci do życia, od strachu przed śmiercią do przekonania, że śmierć została pokonana, że możemy kochać, być sobą, być szczęśliwymi; od niewoli egoizmu do wolności dawania swojego życia.

Bóg chce ciebie zbawić. Dlatego każdy jest zaproszony takim, jaki jest, ze swoją konkretną sytuacją, w której się znajduje. Obojętnie jaki jesteś, jak brudny i jak grzeszny. Najważniejsze jest zanurzyć się w to wydarzenie, w ten czas, przestrzeń, słowa, pieśni… Ten sam Bóg, który stworzył świat przez Słowo, będzie tutaj działał.

To jest najważniejsza noc w roku i ważne jest, abyśmy weszli w nią z całym naszym życiem i odkryli głębię naszego życia. Dać siebie, także zmęczenie fizyczne, bo ono jest przeszkodą w liturgii, tylko je dać, by Bóg działał. To jest ta noc, święta noc, podczas której Bóg z tą samą mocą jak kiedyś chce interweniować, działać i zbawiać.

My dzisiaj wspominamy cztery noce, podczas których były najważniejsze wydarzenia w historii.

Pierwsza noc, noc stworzenia świata. Bóg stworzył świat, kosmos, wszystko. On stworzył świat bardzo dobrym i stworzył bardzo dobrego człowieka. Jeśli się zanurzysz w tę noc, możesz doświadczyć, że jesteś powołany, aby być bardzo dobrym człowiekiem.

Druga noc to noc, kiedy Bóg stworzył wiarę. Człowiek stracił wiarę w Boga, dał się oszukać, ale Bóg człowieka nie zostawił, rozpoczął historię zbawienia. Ojcem wiary jest Abraham, który Bogu zawierzył siebie i swego ukochanego syna i przekonał się, że Bóg jest bardzo dobry dla niego. Jeśli się zanurzysz w tę noc, to również ty możesz otrzymać dar wiary, zawierzenia bardzo dobremu Bogu.

Trzecia noc, to noc wyjścia, kiedy Bóg stworzył z gromady niewolników naród wybrany. Wyprowadził go z Egiptu i postawił w sytuacji bez wyjścia, aby zobaczył, że Bóg zawsze ma wyjście. I by miał doświadczenie, że Bóg ten naród kocha. Już nie tylko jedna osoba, ale cały naród doświadcza dobroci Boga. Jeśli się zanurzysz w tę noc, to doświadczysz wyzwolenia z twojej niewoli, ze strachu. Twój faraon już nie będzie miał nad tobą władzy.

Czwarta noc, najważniejsza, jedyna, początek nowych czasów – Noc Zmartwychwstania. Noc, kiedy Bóg pokonał śmierć człowieka, wieczną śmierć i dał nowe życie – możliwość kochania. Chrystus jest mocniejszy niż twoja śmierć, twój strach czy kompleksy – jest mocniejszy, tylko przyjmij ten dar. Uwierz, że w Nim jest Życie! Kochać jak On i nie bać się! Tej nocy Bóg będzie przechodził z mocą. Tej nocy nie chodzi o obrzędy, tu chodzi o nasze życie!

Rozpoczniemy tę liturgię od ciemności. W te ciemności wkroczy Chrystus – Światło. Chrystus jest światłością. Od Niego będziemy brać światło. Później, trzymając w dłoniach świece będziemy słuchać Orędzia Paschalnego. Jest ono długie, ale słuchając go uważnie, usłyszymy o działaniu Boga w historii. Nie w abstrakcji, ale w historii.

Później będziemy słuchać. Słowo Boże powie nam, jak Bóg był wierny i dobry i jak wiele Jego obietnic wypełniło się w Chrystusie. Następnie będzie liturgia chrzcielna. Zobaczymy jak słowo staje się życiem w nas. Nowe życie! Będziemy je odczuwali przyjmując Chrystusa w Eucharystii. I na końcu wyjedziemy na ulice, aby pójść w procesji i wyśpiewać prawdę, że Chrystus Zmartwychwstał!

——————————-

bp Radosław Zmitrowicz OMI – sufragan diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "