Nowe rozumienie szabatu Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nowe rozumienie szabatu
18 stycznia 2023

Nowe rozumienie szabatu

Środa, II Tydzień zwykły, Rok A, I

W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? » Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

(Mk 3, 1-6)


Kilka razy w Ewangeliach Pan Jezus dokonuje znaków w wyjątkowy dzień dla Żydów, w szabat. Dzisiaj w Liturgii Słowa również słyszymy, że uzdrawia człowieka z uschłą ręką w szabat, o co mają pretensje faryzeusze. Chwilę wcześniej w Mk 2, 27 Pan Jezus mówi, w odpowiedzi na zarzuty faryzeuszy, że szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.
Szabat to dzień święty dla Żydów, tak jak dla nas niedziela. Szabat jest dla człowieka, tzn. to, co Bóg stworzył podarował człowiekowi, aby mu służyło, także szabat. Najważniejszy dla Boga jest człowiek. Szabat, dzień święty, jest szczególnie dniem odpoczynku, na pamiątkę odpoczynku Boga w dzień siódmy stworzenia i dniem oddania Bogu chwały.

Pan Jezus pokazuje, że szczególnym sposobem oddawania Bogu chwały w szabat jest miłosierdzie okazane człowiekowi. To nowe spojrzenie na szabat, odkrycie ducha szabatu. Pan Jezus pragnie, aby człowiek odkrył tę wielką miłość Boga do człowieka, dlatego smuci się, gdy faryzeusze tego nie rozumieją, a może nie chcą przyjąć do wiadomości intencji Pana. Nie mają z tym problemu prości ludzie, którzy z zapartym tchem słuchają słów Jezusa i oddają cześć Bogu, gdy widzą moc, którą objawia Pan Jezus lecząc wszelkie choroby wśród ludzi.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Trzciance

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "