Nowa perspektywa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nowa perspektywa
31 maja 2019

Nowa perspektywa

Piątek, VI Tydzień Wielkanocny, Rok C, I

Święto Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy.
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia.
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
święte jest Jego imię,
A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie
nad tymi, co się Go boją.
Okazał moc swego ramienia,
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił.
Ujął się za swoim sługą, Izraelem,
pomny na swe miłosierdzie.
Jak przyobiecał naszym ojcom,
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki».
Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

(Łk 1, 39-56)


,,Cel podróży to nie miejsce do którego zmierzasz, a nowa perspektywa z jaką patrzysz na świat.
Henry Miller

W Aim Karem spotykają się dwie kobiety, które rozumieją się doskonale. Bóg wybrał dwie kobiety – młodą Maryję i dojrzałą Elżbietę i postawił w centrum misterium wiary. Obie odkryły miłość Boga.

Niesiona wiarą

Maryja, po usłyszeniu pozdrowienia anioła, nikomu o niczym nie mówiąc wychodzi z Nazaretu i udaje się do swojej krewnej Elżbiety… aby jej służyć.

Można podziwiać odwagę Maryi, za podjęcie poważnego trudu: długa droga, pełna zmagań i niebezpieczeństw. U Maryi widzimy, że kiedy niesie nas wiara, to można przejść przez wszystko…

Znak

Gedeon przy powołaniu prosił Boga o znak na potwierdzenie wybrania. Maryja nie prosi o taki znak, gdyż anioł przy zwiastowaniu mówi o nim. Maryja dobrze wie, że jej krewna Elżbieta uchodziła za kobietę niepłodną, a była już w podeszłym wieku. Anioł zapewnia ją, że zobaczy ciotkę oczekującą dziecka.

Nie odbierając Maryi gotowości do służenia krewnej, jednak intuicja podpowiada, że Maryja udaje się do niej, aby zobaczyć znak! Znak jest dla niej najważniejszy. Dlatego nie dziwi pośpiech… Nieprzypadkowo jest to napięcie w Maryi. Dzieją się naprawdę rzeczy wielkie. Jeśli Maryja zobaczy Elżbietę w błogosławionym stanie, to znaczy, że wszystko, co się jej przydarzyło jest faktem, a nie czymś przyśnionym, jakąś iluzją. To znaczy też, że spełni się także to Słowo, na które ona powiedziała – amen.
Anioł mówiąc o znaku, pomagał uwierzyć Maryi. Bóg mówi do nas znakami. Znaki są czymś, co się widzi w faktach naszego życia. One pomagają nam wierzyć.

Magnifikat

Maryja widzi znak! Widzi, że spełniło się Słowo, które usłyszała. I kiedy poruszyło się dziecko w łonie Elżbiety, kiedy Elżbieta pełna zdumienia zawołała: a skądże mi to, że Matka Pana mojego przychodzi do mnie, dopiero wtedy Maryja wyśpiewuje ten hymn uwielbienia.

Magnifikat zachwyca swoją głębią. Maryja cytuje Stary Testament nadając mu nowe treści. Nie może budzić żadnego zdziwienia znajomość biblii przez Maryję, gdyż od samego dzieciństwa wzrastała w klimacie Słowa. W kościele św. Anny w Jerozolimie w bocznej nawie znajduje się rzeźba przedstawiająca św. Annę ze stojącą obok młodą Dziewicą Maryją. Św. Anna trzyma w dłoni rozwinięty zwój Pisma Świętego.

Magnifikat stoi u zarania Nowego Testamentu. Maryja w swym zachwycie ukazuje naszą drogę życia z zupełnie nową perspektywą.

———————————————————————

ks. Bohdan Dutko MS – Dyrektor Centrum Pojednania “La Salette”

———————————————————————

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "