Lekcja dla nas – noc wiary Maryi Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Lekcja dla nas – noc wiary Maryi
25 marca 2020

Lekcja dla nas – noc wiary Maryi

Środa, IV Tydzień Wielkiego Postu, Rok A, II

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.

(Łk 1, 26-38)


W czasie czterdziestodniowego przygotowania do Świąt Paschalnych, przeżywamy dziś Uroczystość, która zapoczątkowuje historię Wcielania Jezusa Chrystusa – Zwiastowanie Pańskie.

Kościół, daje nam słowo Boże, które opisuje moment zwiastowania Maryi, kiedy dowiaduję się Ona, że zostanie Matką Syna Bożego, że zostanie Matką Tego, który z miłości do mnie i do ciebie stał się człowiekiem, aby nas zbawić, czyli uwolnić spod władzy grzechu i śmierci.

Scena ta jest pełna napięcia, ponieważ Maryja dowiaduje się, że pocznie mocą Ducha Świętego. Możemy sobie tylko wyobrazić dialog młodej Dziewczyny z Nazaretu z Józefem, któremu oznajmia: „Józefie będę matką, ale ojcem jest Duch Święty…” My, dzisiaj, znamy już dalszy przebieg tej historii, jednak Maryja stoi w nocy wiary, nacechowanej być może niepewnością, brakiem (po ludzku) pomysłu na to, „jak to będzie”. Ale w tym miejscu pojawia się lekcja dobrej nowiny dla nas. Lekcja czego? Lekcja wiary, zaufania, zawierzenia miłującemu Bogu do końca. Lekcja wiary wyrażającej się w postawie dziecięctwa Bożego – pokornej i ufnej. I od tej wiary Miriam z Nazaretu może brać początek nasza wiara Bogu, że z miłości dla nas przychodzi zbawiając i „głosząc dobrą nowinę ubogim, opatrując rany serc złamanych, zapowiadając wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; obwieszczając rok łaski Pańskiej…” (por Iz 61, 1-2).

Przeżyjmy ten dzień w postawie wiary, że żadne ludzkie doświadczenia nie wymykają się Bogu z rąk, ale ufając w Jego wielką miłość i opiekę nad nami.

——————————-

ks. Maciej Wilczek MS – duszpasterz w Warszawie

——————————-