Niezwykły pasterz Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Niezwykły pasterz
10 maja 2022

Niezwykły pasterz

Wtorek, IV Tydzień Wielkanocny, Rok C, II

Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.
Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!»
Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.
Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

(J 10, 22-30)


Niezwykły jest ten obraz pasterza, którym posługuje się Pan Jezus. W tym tygodniu Kościół używa tego nauczania, abyśmy lepiej pojęli obecność Zmartwychwstałego pośród nas. Jest to jednak obraz niełatwy dla ludzi XXI wieku, bo niewiele mamy okazji do spotkania pasterzy i owiec.

Pasterz był pomiędzy swoimi owcami nieustannie dawał odczuć swoją obecność. Wołał owce, kierował nimi, chronił je i prowadził na dobre i bezpieczne pastwiska. Posługiwał się w tym celu laską, miał do pomocy psy pasterskie, ale nade wszystko sam ciężko pracował, często się przemieszczając pośród stada. W trudnych i niebezpiecznych przejściach sam pilnował wszystkiego. Gdy zaprowadził owce do owczarni, kładł się u wejścia, aby żadne dzięki zwierzę nie mogło się zakraść. Rano sam wołał owce, bo znały głos swego pasterza i tylko za nim szły.

Figura dobrego pasterza jest bliska Jezusowi, pozostanie ważna dla pierwszych wierzących i aż do naszych czasów. Dlatego też pierwsze obrazy Jezusa to wizerunki Dobrego Pasterza.

Dzisiaj Jezus Chrystus powtarza nam, że kto pragnie bliskiej relacji z Bogiem, powinien uczyć się z obrazu owczarni. Kto trwa w słuchaniu Dobrego Pasterza, pozostaje w Jego wszechmocnych ramionach i nie zagraża mu złodziej. Ma na myśli nade wszystko ostatecznego złodzieja i ostateczne zło czyli Szatana.

Kiedy Jezus mówi nam zaś o słuchaniu odwołuje się do owiec, które słuchają pasterza, bo znają jego głos. Chodzi Mu o to, że mądrość i wskazania życiowe powinniśmy czerpać od Niego, z Jego Ewangelii, z nauczania Jego Kościoła.

Czasem Kościół znajduje się na skrzyżowaniu dróg, w trudnym momencie dziejów. Wtedy wsłuchiwanie się w Słowo Chrystusa do Kościoła jest szczególnie ważne. Pierwsze czytanie z Dziejów Apostolskich, podobnie jak wczoraj, mówi nam o takim czasie rozeznania. Dotąd wierzący pochodzili od Żydów. Oto teraz Ewangelię zaczynają przyjmować poganie. Wprawdzie to dawna historia, ale tam przecież są nasze korzenie.

Słuchanie Dobrego Pasterza jest zawsze fundamentem przynależności do Chrystusa. Brak zaś tego słuchania osłabia naszą więź z Bogiem i zabija w nas zdolność do rozumienia Bożych dróg.

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "