Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa
30 września 2021

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa

Czwartek, XXVI Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich:
«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie.
Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże.
Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże. Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu».

(Łk 10, 1-12)


Zdanie to wypowiedział Św. Hieronim, którego dziś wspomina liturgia Kościoła. Poznanie Chrystusa w Piśmie Świętym, dokonuje się przez wiarę w to Słowo, które On do nas powiedział. „Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem” (J 6,63) . Poznać Chrystusa to wejść z Nim w relację. Cały Stary Testament zapowiadał przyjście Mesjasza i przygotowywał ludzi do Jego przyjęcia. Słowa Proroków były spisane pod natchnieniem Ducha Świętego i też niosą nam Życie i napełniają Bożym Duchem, uczą Bożych dróg, Bożego myślenia i wzbudzają pragnienia miłości Boga i bliźniego. Dzisiejszy fragment z Księgi Nehemiasza ukazuje jak Izraelici z radością słuchali Słowa Bożego w Szabat. „Czytano więc z tej księgi, księgi Prawa Bożego, dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie” (Ne 8,8). Izraelici słysząc Słowo Boże padli na ziemię, oddając pokłon Bogu, gdyż wiedzieli, ze w tym Słowie jest obecny Bóg.

Jezus wysyła uczniów

My też wysłuchaliśmy Słowo Boże. Za chwilę na zakończenie Mszy Św. usłyszymy słowa: Idźcie w pokoju Chrystusa.

W Ewangelii Jezus nakazuje swoim uczniom, by nieśli pokój. „Pokój temu domowi” To jest pragnienie wielu ludzi dzisiaj na świecie. To jest także nasze pragnienie. Pokój mogą mieć tylko ci, którzy żyją Słowem Bożym i wierzą, że w nim jest obecny sam Chrystus. Żniwo jest ogromne. Z darem Ewangelii trzeba nieść dar pokoju Królestwa Bożego. Nie jest to łatwe. Czasem poczujemy się jak owce pośród wilków. Nie wszyscy przyjmą posłańców. Uczniowie Jezusa nie zawsze będą przyjęci. Mimo trudności jednak trzeba iść bez lęku i kompromisu z duchem tego świata z darem Ewangelii i pokoju. Ludzkie serca czekają. Nasze domy i miasta czekają.

——————————-

ks. Kazimierz Wolan MS – duszpasterz, rekolekcjonista

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "