Niezdrowa ciekawość Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Niezdrowa ciekawość
19 lipca 2021

Niezdrowa ciekawość

Poniedziałek, XVI Tydzień zwykły, Rok B, I

Niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeuszów rzekli do Jezusa: «Nauczycielu, chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie». Lecz On im odpowiedział:
«Plemię przewrotne i wiarołomne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku proroka Jonasza. Albowiem jak Jonasz był trzy dni i trzy noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie trzy dni i trzy noce w łonie ziemi.
Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni wskutek nawoływania Jonasza się nawrócili; a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.
Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw temu plemieniu i potępi je; ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon».

(Mt 12, 38-42)


Znamy dwa przysłowia: Ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy. Oraz: Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. Które jest prawdziwe? W jakimś stopniu obydwa. Zależy od nastawienia i rozumienia słowa ciekawość. Dlaczego jestem ciekawy czegoś? Do czego mnie ta ciekawość prowadzi, pobudza, zachęca, inspiruje?

Chcielibyśmy zobaczyć jakiś znak od Ciebie”. Ale po co? By się nawrócić? By poznać prawdę? By móc uwierzyć, że jesteś obiecanym Mesjaszem? A może, by Cię móc oskarżyć, podejść, udowodnić, że jesteś oszustem? Albo, jak Herod – by się zabawić, rozerwać, zrobić sobie przedstawienie, zyskać popularność, itp.

Jezus daje znaki sam, wtedy kiedy On sam chce i wie, że są potrzebne do zbawienia czy nawrócenia danej osoby, do umocnienia w wierze, lub potwierdzenia wiary u kogoś. Jezus nie pozwoli z siebie żartować i traktować siebie instrumentalnie. Uwaga na to!

Jezusa nie można z nikim porównywać. On jest Panem, Najwyższym, Jedynym, Wszechmocnym. Tylko wtedy znaki są czytelne i skuteczne. Tylko wtedy mają sens. I może dlatego tak mało tych znaków Jezusa w naszym życiu. Nie dlatego, by Jezus dziś tych znaków nie chciał czynić, ale dlatego, że my na to nie pozwalamy, że blokujemy Jego działanie, że mu wciąż dyktujemy co, jak i kiedy ma dla nas uczynić.

I ostatnia uwaga. Tak wielu przed nami zrozumiało i przyjęło znaki o wiele mniejsze (Mojżesz, Salomon, prorocy), a my mamy znaki od samego Boga-Człowieka, Jezusa z Nazaretu, potwierdzone Jego Męką i Zmartwychwstaniem, a jednak im nie wierzymy. Oni (mieszkańcy Niniwy, królowa z południa) będą naszym sędziami.

Panie, przymnóż mi wiary i poślij swego Ducha, abym nie przegrał i zmarnował swojego życia. Amen.

——————————-

ks. Henryk Kuman MS – duszpasterz, pracuje w Rzeszowie

——————————-