Niewidomy Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Niewidomy
18 listopada 2019

Niewidomy

Poniedziałek, XXXIII Tydzień zwykły, Rok C, I

Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy

Kiedy Jezus przybliżał się do Jerycha, jakiś niewidomy siedział przy drodze i żebrał. Gdy usłyszał przeciągający tłum, wypytywał się, co to się dzieje. Powiedzieli mu, że Jezus z Nazaretu przechodzi.
Wtedy zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Ci, co szli na przedzie, nastawali na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!»
Jezus przystanął i kazał przyprowadzić go do siebie.
A gdy się przybliżył, zapytał go: «Co chcesz, abym ci uczynił?»
On odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał».
Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła».
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.

(Łk 18, 35-43)


Po raz kolejny św. Łukasz pokazuje konfrontacje jednostki z tłumem. W dzisiejszej Ewangelii niewidomy pragnie spotkać się z Wybawicielem. Na jego drodze staje grupa ludzi. Wołanie potrzebującego przeszkadza im i chcą go uciszyć. To obraz ludzi, których nie interesuje osobiste spotkanie ze Zbawicielem, ale szukanie emocji i ciekawostek.

Niewidomy jest zdeterminowany, nie poddaje się i woła jeszcze głośniej. Bóg nie stał się człowiekiem, żeby spotkać się z tłumem, ale z konkretnym człowiekiem. Jezus interesuje się historią życia każdego człowieka. Pyta się o nasze pragnienia: „Co chcesz, abym ci uczynił?”.

Gdzie odnajdujesz się w dzisiejszej Ewangelii? Poproś Jezusa o wiarę, odwagę i wytrwałość w wołaniu o Jego miłosierdzie mimo przeszkadzającego tłumu.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w parafii p.w. Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie

——————————-