Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie!
6 czerwca 2022

Niewiasta, którą postawiłeś przy mnie!

Poniedziałek, X Tydzień zwykły, Rok C, II

Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

(J 19, 25-27)


Oto Maryja – Matka Kościoła, która była obecna w dniu Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku, a 53 dni wcześniej na Kalwarii była świadkiem wypełnienia się obietnic Przedwiecznego dotyczących zbawienia rodzaju ludzkiego w Mesjaszu-Zbawicielu, którym okazał się Jej Syn – Jezus. Sławimy Ją w to święto, gdyż jest Matką Kościoła, czyli każdego wierzącego we Wcielonego Boga, tak jak jest Matką Jezusa, głowy Kościoła.

To w Niej widzimy Nową Ewę, którą Bóg postawił przy Nowym Adamie, Jezusie, przez którą ludzkość odzyskała swoją utraconą tożsamość mimo konieczności przyjęcia konsekwencji grzechu pierworodnego w postaci cierpienia, starzenia się i śmierci. Nie giniemy już w otchłani grzechu, ale jesteśmy ocaleni i przywróceni do godności Dzieci Bożych. Ponownie: dzięki łasce wysłużonej dla nas przez Jezusa, Jej Syna.

W Bogarodzicielce, Maryi z Nazaretu, słusznie upatrujemy uzupełniającą rolę kobiety u boku mężczyzny w historii zbawienia. Jak Ewa, która dała życie rodzajowi ludzkiemu, stworzonemu w niewinności i nieśmiertelności – tak Maryja daje życie nowemu rodzajowi ludzkiemu, który odzyskuje pierwotną niewinność i życie wieczne przez przebaczenie Jezusa – Jej Syna.

Ta Niewiasta, Maryja, została w opatrznościowy sposób postawiona przy każdym z nas, wierzących, aby nas wspierać w pielgrzymce do Królestwa Niebieskiego. Ona o każdym z nas mówi swojemu Synowi, Jezusowi, podobne słowa: „Dla tego człowieka (mężczyzny lub kobiety), którego postawiłeś przy mnie będą matką i opiekunką, jak dla Ciebie samego”.

Prośmy Maryję, Matkę Kościoła, aby w świetle nauczania i przykładu Jezusa Chrystusa, Jej Syna, udało nam się zbudować nasze relacje międzyludzkie bez wzajemnego oskarżania się tylko opartych na takiej więzi, która doskonale odwzorowuje jedność osób Trójcy Świętej.

——————————-

ks. Karol Porczak MS – posługuje w Peterborough, Anglia

——————————-