Nierozsądni Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nierozsądni
17 października 2020

Nierozsądni

Sobota, XXVIII Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone. Kiedy was ciągać będą po synagogach, urzędach i władzach, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

(Łk 12, 8-12)


Człowiek rozsądny dostosowuje się do świata; człowiek nierozsądny z uporem próbuje dostosować świat do siebie. Dlatego wszelki postęp zależy od ludzi nierozsądnych.

George Bernard Shaw

W czasie bitwy wojennej trzeba mieć strategię inaczej się przegrywa. Jezus mówi nam, że kiedy zostaniemy zaatakowani nie obmyślajmy obrony! Ktoś powie o nas – nierozsądni.

Pokusa obrony

Jest duża pokusa, że broniąc siebie, oskarżamy innych. Kiedy przygotowujemy naszą obronę, szukamy naszych racji, przytaczamy fakty i argumenty, które będą przemawiać za nami. Jezus mówi, aby nie robić tego. Naszego serca nie mamy brudzić sądem i oskarżeniem, ale ono ma być czyste! Czystość serca to nie tylko wolność od brudu grzechu, ale wolność od zła! Pan pragnie, abyśmy byli wolni od nienawiści, sądu i chęci zemsty.

Nasza mądrość

Nie mamy szukać ratunku w naszej mądrości, ale mamy ufajmy Jezusowi, który nas zapewnia: „nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć”.

Bóg pamięta

Bóg nie zapomina o prześladowanych. Rabini mówili, że człowiek zawsze powinien należeć do tych, którzy są prześladowani, a nie do prześladujących. Bóg zawsze szuka prześladowanego, to znaczy, że zawsze się o niego troszczy. Mawiali też: „Gdy sprawiedliwy prześladuje sprawiedliwego, to Bóg szuka prześladowanego. Gdy bezbożnik prześladuje bezbożnika, to Bóg szuka prześladowanego. I gdy nawet sprawiedliwy prześladuje bezbożnika, to Bóg szuka prześladowanego”. Bóg wszędzie szuka prześladowanego.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-