Niepokalaność Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Niepokalaność
11 lutego 2020

Niepokalaność

Wtorek, V Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes

U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji, dokonujecie obmywania dzbanków i kubków. I wiele innych podobnych rzeczy czynicie».
I mówił do nich: «Sprawnie uchylacie Boże przykazanie, aby swoją tradycję zachować. Mojżesz tak powiedział: „Czcij ojca swego i matkę swoją”, oraz: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. A wy mówicie: „Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, to znaczy darem złożonym w ofierze jest to, co miało być ode mnie wsparciem dla ciebie” – to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca ani dla matki. I znosicie słowo Boże ze względu na waszą tradycję, którą sobie przekazaliście. Wiele też innych tym podobnych rzeczy czynicie».

(Mk 7, 1-13)


O tym, że przestrzeganie zasad higieny i czystości w życiu codziennym jest ważne wiemy od wczesnego dzieciństwa. Dlatego może się ktoś zdziwić, gdy w dzisiejszej Ewangelii usłyszy o „niektórych” uczniach Jezusa, którzy brali posiłek nieobmytymi rękami.

Wiedząc o istnieniu bakterii i zarazków można by przyznać rację faryzeuszom i uczonym w Piśmie, którzy w obmywaniu rąk i naczyń byli bardzo rygorystyczni. Z jakich powodów to robili? Ich wiedza na temat drobnoustrojów była żadna a pojawienie się chorób u człowieka wiązano z jego grzesznością a nie jako skutek nieprzestrzeganiem zasad higieny. Nakaz obmywania miał dla nich charakter czysto rytualny. Chodziło o zapewnienie sobie wewnętrznej czystości. I to sprawia, że Jezus w miażdżący sposób krytykuje ich zachowania. Największą ich winą jest to, że uchylają przykazania Boże a trzymają się ludzkiej tradycji.

Pracując od lat w krajach niemieckojęzycznych wiele razy byłem świadkiem sytuacji, gdzie w różnych gremiach i organizacjach oburzano się na innych z powodu nieprzestrzegania wewnętrznych zasad i reguł. Bywało, że ci sami rygoryści (uważający się często za dobrych katolików) nic nie robili sobie z przykazań zawartych w Ewangelii. One były dla nich często nieżyciowe i nieprzystające do istniejących realiów, jak choćby nakaz Jezusa, by nie „oddalać” swojej żony i nie wchodzić w związek z „oddaloną”.

Jezus mówi dziś w Ewangelii bardzo wyraźnie, że nie można rozmywać Przykazań Bożych zaprowadzaniem ludzkiej tradycji. Przytacza czwarte przykazanie: „Czcij ojca swego i matkę swoją” i wzmacnia jego ważność i radykalność cytując prawo Mojżesza: „Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie”. Nie można Bożych przykazań relatywizować.

Dziś wspominamy doskonale Czystą, Niepokalanie Poczętą Maryję z Lourdes. Pierwszy raz objawiła się Najświętsza Panna Bernadecie Soubirous 11 lutego 1958 roku w niecałe 12 lat po objawieniu na La Salette. W tym czasie we Francji trwała walka z Kościołem. Nie była już tak brutalna i okrutna, jak podczas rewolucji (1789 1799), ani tak bezwzględna w prawnym niszczeniu Kościoła, jak za rządów Napoleona Bonaparte, ale Kościół Katolicki był wyśmiewany i kompromitowany przez intelektualistów szczególnie w gazetach, które docierały do coraz większej rzeszy ludzi.

Maryja wyjawia w Lourdes swoje imię: „Jam jest Niepokalane Poczęcie” i wzywa do nawrócenia i pokuty zachęcając, by codziennie odmawiać różaniec. Niech Maryja – Najczystsza ze wszystkich ludzi – prowadzi nas w trudnych czasach i pomaga nam w osiąganiu czystego serca.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-