NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE
8 grudnia 2019

NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE

II Niedziela Adwentu, Rok A, II

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.

(Łk 1, 26-38)


Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe

nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi.
(Przysłowie chińskie)

W dniu dzisiejszym Kościół celebruje Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Maryja, jako jedyna spośród ludzi, została zachowana od zmazy grzechu pierworodnego ze względu na przyszłe zasługi Jej Syna. Maryja podczas objawienia w Lourdes powiedziała: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”.

Moc Boża
Zwiastowanie, które dokonało się dwa tysiące lat temu, dokonuje się teraz. Bóg teraz posyła anioła Gabriela. Imię Gabriel znaczy moc Boża. Bóg wybrał ciebie i posyła swoją moc do ciebie – człowieka niedoskonałego i grzesznego, aby w tobie dokonało się to, co stało się z Maryją.

Pokora Maryi
Maryja była pokorna, dlatego Bóg wejrzał na jej uniżenie i wypełnił ją swoją łaską. W Maryi była tylko łaska Boga. Nie było w Niej grzechu. A w nas jest pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, egoizm…

Kiedyś były prezydent Aleksander Kwaśniewski wyznał, że nie została mu dana łaska wiary. Czy naprawdę Bóg tak czyni? Bóg zawsze daje człowiekowi łaskę, tylko nie zawsze człowiek jest zdolny ją przyjąć. Bo jeżeli jestem pyszny, to nie ma we mnie miejsca na łaskę. Jeżeli w sercu nie zostawiam miejsca dla Boga, to Bóg nie może do mnie przyjść. Dlatego potrzebujemy pokornie prosić: Panie daj mi łaskę pokory. Taką łaskę znajdujemy u św. Faustyny, która tak myślała o sobie: „Dlaczego wybrałeś mnie, taką nędzę?”.
Żeby w nas mogło się dokonać zwiastowanie i poczęcie, to musi być skruszona nasza pycha.

Dialog z aniołem
Ten dialog z Bogiem odbywa się w naszym sercu. Anioł wszedł do Maryi i powiedział: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”. W innym tłumaczeniu pozdrowienie anioła brzmi: „raduj się”. Ten zwrot w biblii zapowiada przyjście Zbawiciela. „Raduj się!”, bo Bóg jest z tobą! Bóg cię kocha i pragnie zrobić z tobą to samo, co zrobił z Maryją.

Jak to się stanie?” Może myślisz, że to niemożliwe, żebyś przebaczył ojcu – alkoholikowi, mężowi, który cię zostawił dla innej kobiety, rodzicom, którzy cię nie kochali. To jest niemożliwe, żeby z twojego serca mogły zniknąć sądy i złość wobec tych, którzy cię zranili. Rodzice dawno pomarli, a ty ciągle w sercu nosisz pretensje do nich i nie możesz im przebaczyć. Wydaje ci się, że to niemożliwe, abyś się uwolnił od tego ciężaru.

Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię”. Elżbieta, krewna Maryi, była bezpłodna, a stałą się matką. To, co było niemożliwe stało się możliwe. Znam Stanisława z Jasła, który „po uszy” tkwił w nałogu alkoholowym. Wydawało się, że nie ma już dla niego ratunku. A jednak, dziś jest trzeźwy… Dla niego jest oczywiste, że to uczynił Bóg! Adam, był hazardzistą i żył „na luzie”. Nie tylko jemu wydawało się, że jest niemożliwe inne życie, a jednak stało się inaczej… wyjechał z rodziną na misję.

Od czego to zależy, żeby także i w twoim życiu tak się stało? Wystarczy z wiarą powiedzieć za Maryją: „Niech mi się stanie według Twego Słowa!

Kiedy będziesz wołać: przyjdź Duchu Święty, to On przyjdzie i niemożliwe będzie czynił możliwym.

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-