Niedowiarstwo Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Niedowiarstwo
31 lipca 2020

Niedowiarstwo

Piątek, XVII Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera

Jezus, przyszedłszy do swego miasta rodzinnego, nauczał ich w synagodze, tak że byli zdumieni i pytali:
«Skąd u Niego ta mądrość i cuda? Czyż nie jest On synem cieśli? Czy Jego Matce nie jest na imię Mariam, a Jego braciom Jakub, Józef, Szymon i Juda? Także Jego siostry czy nie żyją wszystkie u nas? Skądże więc u Niego to wszystko?» I powątpiewali o Nim.
A Jezus rzekł do nich: «Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony». I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa.

(Mt 13, 54-58)


Niedowiarstwo bierze się z porównania własnych oczekiwań z obserwowaną rzeczywistością. W życiu duchowym największym wrogiem jest nasza wyobraźnia.

(o. Włodzimierz Zatorskiego OSB)

Okazuje się, że można słuchać Boga, nawet widzieć cudowne znaki i pozostać nieporuszonym, zamkniętym na nawrócenie. Mieszkańcy Nazaretu woleli osądzić Jezusa, niż dać się osądzić Jego Słowu. Nie wystarczy więc słuchać i podziwiać mądrość Jezusa.

Słuchali Jezusa,ale byli zablokowani na Jego działanie. Wiara nie polega na zachwycie, że ktoś ładnie mówi i jest mądry. Wiara polega na tym, że Jezus może w twoim życiu działać.

Niedowiarstwo
Jezus nie mógł uczynić wielu cudów z powodu ich niedowiarstwa. Byli zablokowani na jego działanie.

Ojcowie Kościoła mówili, że z darem wiary jest dar mądrości w Duchu Świętym, dla zmagania się z niedowiarstwem. Wszyscy mamy pokusy niedowiarstwa, które niosą zwątpienie: czy to prawda, że Bóg istnieje?

Święci mówią nam: „Proś o dar mądrości, by walczyć przeciw niedowiarstwu, o męstwo, by walczyć z cierpieniem; dar wiedzy, by umieć znaleźć wolę Bożą…

Serce podobne do skały

Skały zazwyczaj są przykryte cienką warstewką ziemi. Jest to obraz człowieka, którego życie duchowe jest płytkie, takie powierzchowne. Kiedy słyszy Słowo, to ono mu się podoba, jest zachwycony, ale to są tylko emocje. Kaznodzieja mówił tak Och pięknie, aż się popłakałam…

I na tym się wszystko kończy. Dalej żyję tak, jak żyłem…

„Cuda nasze powszednie”

Gdzie Jezus widzi wiarę, tam też dokonuje cudów. „W Nazarecie nie mógł zdziałać żadnego cudu”.

Dziennikarka Dorota Łosiewicz ciekawie zatytułowała jedną ze swoich książek: „Cuda nasze powszednie”. Opisuje w niej historie ludzi, u których w życiu wydarzyło się coś nadzwyczajnego. W przedmowie do niej ks. Bogusław Wolański pisze: „Okazuje się jednak, że codziennie dokonują się cuda, czy mówiąc szerzej – cuda nasze powszednie. Jest ich naprawdę wiele. Nieraz nawet się nie domyślamy, że dzieją się one za ścianą naszego mieszkania – u sąsiadów. Nie przychodzi nam do głowy, że wydarzenie, które pochopnie nazwaliśmy przypadkiem, było rzeczywistym cudem w życiu kuzyna czy siostry. Prawda, że większości z tych cudów nikt nie bada, nie potwierdza, ale doświadczający ich wiedzą dobrze, że w tym wszystkim od początku do końca jest palec Boży”.

Św. Faustyna mówiła, że Boga można spotkać między garnkami. Po śmierci św. Tereski przeorysza nie wiedziała, co o niechaj napisać, wydawało się jej, że wiodła zwyczajne życie…

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-