Nie za wino i chleb Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nie za wino i chleb
26 września 2020

Nie za wino i chleb

Sobota, XXV Tydzień zwykły, Rok A, II

Wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana

Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: «Weźcie wy sobie dobrze do serca te słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o to powiedzenie.

(Łk 4, 38-44)


Za co podziwiali ludzie Jezusa? Za wino przemienione z wody na weselu w Kanie, za chleb i ryby, które nasyciły tłum, za uzdrowienia ciało i ducha. Może ktoś ujął by to dziś kolokwialnie: za ciepłą wodę w kranie – lub nieco wznioślej – za przywróconą godność.

Jezus będąc u szczytu popularności, mógłby próbować walczyć o przywództwo w narodzie – jeśli nie na tronie króla, to przynajmniej na czele opozycji względem sił mających wpływ na losy kraju. Ale On nie idzie drogą politycznej walki, On idzie droga prawdy, która zaprowadzi Go do męczeństwa. I o tym z naciskiem mówi do swoich uczniów. Lecz oni nie rozumieją, co to znaczy, że „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”.

Oni również boja się Go o wyjaśnienie tego zapytać, bo nie chcą pozbyć się marzeń o ewentualnie mającej wkrótce nadejść ich wielkości u boku Mistrza.

Jezus doskonale wie, że tylko wtedy, gdy ofiarą życia potwierdzi swoje nauczanie – będzie ono trwało i przyniesie wiele dobra w przyszłości.

Według tradycji tylko św. Jan Ewangelista miał umrzeć śmiercią naturalną, a wszyscy inni Apostołowie mieli ponieść śmierć męczeńską. Świadczy to, o nadrzędnym znaczeniu męczeństwa w życiu pierwszych wyznawców Chrystusa.

W dzisiejszej Ewangelii, Jezus zdaje się mówić do nas: nie za wino i chleb, które wam codziennie daję, podziwiajcie i kochajcie mnie. Kochajcie mnie za to, że za was umarłem męczeńską śmiercią zaświadczając o prawdziwości mojej nauki.

——————————-

ks. Witold Kuman MS – przełożony wspólnoty Saletynów w Balzers (Lichtenstein)

——————————-