Nie porównuj się! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nie porównuj się!
28 sierpnia 2021

Nie porównuj się!

Sobota, XXI Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi.
Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

(Mt 25, 14-30)


Jezus, opowiada uczniom przypowieść o talentach. Możemy zwracać uwagę na to, że sługa, który otrzymał jeden talent, może pomyśleć, że dzieje się jakaś niesprawiedliwość.

Przypuśćmy, że słudzy nie widzieli, ile każdy otrzymał talentów i popatrzmy na zachowanie każdego z nich. Pierwsi dwaj zaczynają działać, ostatni tylko przechowuje otrzymany pieniądz. Przytoczona przypowieść mówi, że jeśli chcesz być szczęśliwy w życiu, to nie porównuj siebie z innymi. Bóg nie cierpi porównań! Każdy ma swoją drogę, zdolności i zadania. Chcesz być szczęśliwy, to nie narzekaj na to, czego nie masz albo czego ci brak. Wypełnij z serca zadania, które są przed tobą.

Natchnieniem do tego rozważania niech będą teksty z pierwszego czytania: „Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam pisali o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, byście się wzajemnie miłowali” (1Tes 4,9). Bóg na krzyżu oddaje Swoje życie za każdego, bo tak kocha. Nie ma co się porównywać, nie ma co mówić, że czegoś nie mam do szczęścia – przyjmij tą miłość i świadcz o niej swoim życiem, a zobaczysz, jak ono jest piękne i szczęśliwe.

——————————-

ks. Eduard Wasylenko – neoprezbiter z diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie

——————————-