NIE ILOŚĆ, ALE JAKOŚĆ Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   NIE ILOŚĆ, ALE JAKOŚĆ
11 sierpnia 2019

NIE ILOŚĆ, ALE JAKOŚĆ

XIX Niedziela zwykła, Rok C, I

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo.
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie.
A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

(Łk 12, 32-48)


Dzisiaj Kościół daje nam w Ewangelii bardzo bogate i obfite Słowo. Wybór jest więc duży, a pokarmu duchowego sporo. Od każdego z nas już zależy co wybierzemy i czym się wewnętrznie napełnimy na kolejny tydzień naszego życia.

Efektywność nie zawsze zależy od ilości. Jeśli budujemy autostradę lub wysoki wieżowiec, to potrzeba setek robotników, by prace postępowały szybko. Ale jeżeli chodzi o badania naukowe, o uruchomienie skomplikowanej maszyny lub przeprowadzenie trudnej operacji, potrzeba jednego lub paru ludzi. Na nic zdają się setki stojących obok, bo nie mogą pomóc. Lekarze, informatyk, wybitny naukowiec są więc w danym momencie najważniejsi i od nich zależy, jak rozwinie się dana sytuacja dla dobra wszystkich. Podobnie w wojsku, od charyzmatycznego dowódcy bardziej zależy zwycięstwo niż od setek żołnierzy.

Mała trzódka, to chrześcijanie na świecie. I od ich wierności Mistrzowi, od ich posłuszeństwa Wodzowi, od ich wiary w słowa Nauczyciela zależą losy świata. Czy wierzymy, że tak właśnie jest? Wydaje się, że nie. Często wydaje się nam, że w ilości siła. A to nie jest prawda. Jak się Ojcu niebieskiemu coś spodoba, to nikt i nic temu nie może się przeciwstawić. A jak się nie spodoba, to choćbyśmy nie wiedzieć co robili, wszystko się zawali i przepadnie.

I teraz właśnie na świecie i w naszej Ojczyźnie nadszedł taki czas. Czas „małej trzódki”. Piękny, ale zarazem niezmiernie trudny. Czas świadectwa, czas męczeństwa, czas odrzucenia, czas pogardy, bluźnierstwa, herezji, itp.

Przypomina mi się historia Gedeona. Pokonał olbrzymią armię przeciwnika mając 300 ludzi, a i tak jeszcze to Bóg zainterweniował, a oni praktycznie tylko patrzyli, jak wróg ginie. Po prostu potrzebna była ich obecność, obecność z wiarą, że Bóg jest i działa.

Niech to Słowo będzie dla nas Słowem nadziei i umocnienia na trudny czas próby. I módlmy się, by jak najmniej z nas odpadło od wiary. Królestwo Boże pośród nas jest.

——————————-

ks. Henryk Kuman MS – duszpasterz, pracuje w Rzeszowie

——————————-