Nie dać się okraść z największego skarbu! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nie dać się okraść z największego skarbu!
19 października 2022

Nie dać się okraść z największego skarbu!

Środa, XXIX Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«To rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».
Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?»
Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego pan, powróciwszy, zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w sercu: Mój pan się ociąga z powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; surowo go ukarze i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi.
Ów sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą».

(Łk 12, 39-48)


Obecnie, jak pewno nigdy dotąd, jest moda na wróżki, przepowiadaczy przyszłości, wizjonerów różnej maści. Wydaje się olbrzymie sumy pieniędzy na tego typu usługi w nadziei, że poznamy przyszłość, że się przygotujemy na każdą okoliczność i zabezpieczymy sobie środki, aby przetrwać ewentualne kryzysy, zagrożenia, niebezpieczeństwa.

Z drugiej strony robi się wszystko, aby coraz lepszymi środkami technicznymi zabezpieczyć swój majątek. Kamery, zamki, programy komputerowe, wszystko, aby nie dać się okraść czy oszukać.

Doświadczenie mówi jednak, że im bardziej skomplikowane zabezpieczenia, tym przemyślniejsi są złodzieje, tym lepsze programy hakerskie. No i różne metody oszukiwania, „na policjanta”, „na wnuczka”, itp. Okazuje się, że tak naprawdę, jesteśmy bezradni i nigdy nie możemy być pewni swego majątku.

W tę narrację wpisujemy się niestety i my, katolicy. Mamy przecież obietnicę życia wiecznego, mamy Słowo Boże o tym, że należy gromadzić skarby w niebie a nie na ziemi, że nasza ojczyzna jest w niebie, a jednak uzależnienie od dóbr tego świata jest tak silne i zniewalające. Przyznajmy się do tego szczerze.

Dlatego dzisiejsza Ewangelia jest tak aktualna i potrzebna, tu i teraz, nie tylko za czasów Jezusa i Apostołów. Kto jest tym złodziejem? Z pewnością szatan. Przychodzi i zwodzi, w taki czy inny sposób i zabiera nam to, co mamy, lub to, co się nam wydaje że mamy. Okrada nas z nadziei, z pewności zbawienia, z wiary, że tylko Bóg jest dobry, że On jest „sprawiedliwym sędzią, który za dobre wynagradza, a za złe karze”, że „łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna”, że zło już zostało pokonane na krzyżu, że szatan już przegrał, choć nie widzimy jeszcze tego zwycięstwa.

Dlaczego nas zwodzi? Bo nie czuwamy, bo wydaje nam się, że to my decydujemy, że mamy na wszystko odpowiedź, że wiemy lepiej niż Bóg, bo podejrzewamy Go wciąż (scena z raju się nieustannie powtarza), że nas nie kocha, że nam nie pozwala być w pełni szczęśliwymi, że coś przed nami ukrywa, itp.

Prośmy więc wytrwale Ducha Świętego o mądrość, o przebiegłość węża i czystość gołębicy, a wtedy nie zbłądzimy. To jest najlepsze i jedyne zabezpieczenie największego skarbu, jakim jest nasze życie, życie wieczne z Bogiem w niebie.

——————————-

ks. Henryk Kuman MS – duszpasterz w Czechach, Bozkov

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "