NIE BÓJCIE SIĘ! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   NIE BÓJCIE SIĘ!
11 kwietnia 2020

NIE BÓJCIE SIĘ!

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, Oktawa Wielkanocna, Rok A, II

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

(J 20, 1-9)


Jezus zmartwychwstał!

On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo,
abyśmy przestali być uczestnikami grzechów,
a żyli dla sprawiedliwości”
(1P 2, 24).
„Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci,
gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim”.
(Dz 2, 24).

Śmierć nie ma już więcej władzy nad Nim! On ŻYJE!

Chrystus sprawił, że całe nasze życie jest nieprzerwanym świętem” – pisał święty Anastazy.
Ty jesteś naszą Paschą zbawienia,
Ty jesteś zabitym za nas Barankiem,
Ty jesteś naszym okupem,
Ty jesteś naszym życiem,
Ty jesteś naszym zmartwychwstaniem,
Ty jesteś naszym światłem,
Ty nas prowadzisz na niebios wyżyny,
Ty nas budzisz z martwych,
Ty nas wskrzeszasz swoją prawicą!
(parafraza Meliton z Sardes, Homilia Paschalna)

Chrystus Zmartwychwstały nas uzdrawia, uwalnia, wyprowadza ze smutku, wprawia nas w ruch. Z Nim możemy doświadczyć PASCHY:
– możemy przejść ze śmierci do życia…
– możemy zostawić stare życie, aby żyć życiem nowym…
– możemy przejść z niewoli grzechu do życia w wolności karmiąc się łaską Pana…
– możemy opuścić nasze wątpliwości, aby żyć wiarą…
– możemy zostawić nasze projekty i plany na życie, aby znaleźć PRAWDZIWE ŻYCIE w pełnieniu woli Boga…
– możemy porzucić sądzenie, szukanie zemsty i karmienie się nienawiścią, aby kochać innych, nie sądzić nikogo, nie pamiętać wyrządzonego nam zła i okazywać przebaczenie…
– możemy wyjść z samotności, aby żyć w Jego obecności…
– możemy zostawić ciemności, aby żyć w świetle…
– możemy żyć życiem na serio, nie alienując, nie uciekając w iluzje i namiastki życia…
– możemy otworzyć szeroko oczy, aby zobaczyć czym naprawdę jest nasze życie…

Zmartwychwstanie jest po śmierci. Trzeba umrzeć, aby zmartwychwstać. Żeby mógł w nas być wskrzeszony NOWY człowiek, to potrzeba, żeby STARY człowiek w nas umarł!

Chrystus Zmartwychwstał, Alleluja!

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-