Nie bójcie się… Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nie bójcie się…
10 lipca 2021

Nie bójcie się…

Sobota, XIV Tydzień zwykły, Rok B, I

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.
Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

(Mt 10, 24-33)


Ludzi przestaje się bać ten, kto boi się Boga…Kiedyś mówiło się “Bój się Boga!”. Co znaczy “bać się Boga”?

Ta bojaźń nie ma nic wspólnego z często używanymi słowami lęk i strach. Kto boi się Boga, posiada dar Ducha Świętego – dar bojaźni Bożej. Bojaźń Boża to podziw i cześć dla Boga, który nas stworzył z miłości i podtrzymuje w istnieniu z opatrzności i miłosierdzia. Nasza miłość do Boga nie może się obyć bez bojaźni Bożej. Można powiedzieć, że bojaźń Boża to nasza odpowiedź na miłość Pana Boga do nas. Jesteśmy dziećmi Boga lecz tylko dzięki Jego łasce, zaś różnica między Bogiem a nami jest niewyobrażalna. Łatwiej sobie wyobrazić różnicę między człowiekiem a jednokomórkowym pantofelkiem czy amebą, które znamy z biologii, aniżeli między człowiekiem a Bogiem. Dlatego bojaźń Boża jest darem udzielonym człowiekowi, który jest pokorny.

Gdy ktoś odrzuca Boga, nie może się Go bać, ale za to pozostaje ofiarą własnej pychy. Taki człowiek zamiast wiary, rozwija w sobie zabobon i magię. Ma to zastąpić zaufanie do Boga i chronić przed bezsensem. Zabobon i magia mają stworzyć pozory panowania nad rzeczywistością. Zwykle mieszkają one w umysłach ludzi niewierzących i wątpiących, którzy nie chcą zaufać Bogu i nie mają w sobie bojaźni Bożej.

Gdy człowiek boi się Boga, szybko dojrzewa duchowo, wzrasta w pokorze i mądrości oraz ma dobry osąd nad rzeczywistością. Bojaźń Boża wyzwala od tchórzostwa wobec niebezpieczeństw i nawet strachu przed śmiercią. Św. Paweł powiedział: “Jeśli Bóg jest z nami, któż przeciwko nam?

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-