News Wielkanocny Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   News Wielkanocny
5 kwietnia 2021

News Wielkanocny

Poniedziałek, Oktawa Wielkanocna, Rok B, I

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.

(Mt 28, 8-15)


Poranek Wielkanocny wszystko poprzemieniał –
nie ma więcej cmentarza, grobu i kamienia

ks. Jan Twardowski

Proste, kochające, idące za głosem serca i odważne kobiety pierwsze doświadczyły łask w poranek Zmartwychwstania. Newsy o świcie były powalające. Jak wierzyć w nie? I te poranne audiencje…, najpierw z aniołem, a później z Jezusem: „One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon”. Tu można się zatrzymać i kontemplować tę scenę, bez żadnego komentarza, to już wystarczyłoby!

Nie bójcie się

Przytulone słyszą pierwsze słowo od Zmartwychwstałego, Nauczyciela, Mistrza: „Nie bójcie się”. Jak brzmią one intymnie, ciepło. Kiedy Maryja w La Salette zwróciła się do dzieci w ten sam sposób, to Jej głos – jak powiedziały później – brzmiał jak melodia. Głos rozniósł się w ogrodzie… „Nie bójcie się”. To wystarczyło! Pobiegły, zdyszane, przemienione, pełne radości… i tak wszystko się zaczęło. Tak wyglądał początek ewangelizacji.

Dziś my przechodzimy przez ogród Zmartwychwstałego. To do nas mówi: „Nie bójcie się!” Nie bój się, że On może zmienić twoje życie. Nie bój się dać się zranić i nie bój się przebaczyć. Nie bój się wołać do Niego o pomoc, bo nigdy nie jest za późno. Św. Leon, pytany, dlaczego Pan Jezus pozwolił Judaszowi uczestniczyć w ustanowieniu Eucharystii, miał odpowiedzieć: „Bo Judasz nie był jeszcze przegrany”. Nie było za późno! Nie bójcie się krzyża, cierpienia i bycia zdradzonymi. Nie bójcie się wołać: „Jezu, ufam Tobie!”

Łapówka

Nowina o Zmartwychwstaniu porusza niewiasty i wprowadza je w ruch: biegną, śpieszą się… Śpieszą się także ci, którzy chcą za wszelką cenę zatrzymać prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa. Oto myśl, która od tamtego poranka przyświeca panom tego świata – aż po dziś. I zdawało im się, że łapówka ma moc zwyciężyć prawdę. Arcykapłani i starsi – łapówkarze, dali żołnierzom sporo pieniędzy. Pieniądze dodają sił i odwagi, by kłamać, mówić fałszywie, mijać się z prawdą… Zabierają wstyd i usprawiedliwiają wyrzuty sumienia…, jeśli jeszcze są.

Może nam się wydawać, że to takie dalekie od nas, że my nie mamy nic wspólnego z działaniem arcykapłanów czy żołnierzy… A to nie jest prawda. Ile razy mówię fałszywie, zakładam przysłowiowe „buty” jednych czy drugich. A może myślę, że z łapówką nie mam nic do czynienia? Mylę się głęboko. Łapówką dziś może być władza, przewaga, przynależność do opcji… To wszystko, co każe mi kłamać i taśmą zaklejać usta na prawdę. Orędzie Wielkanocne: Prawda i Miłość Zmartwychwstała! Pieniądz i kłamstwo nie ma już nad nią władzy.

Do Galilei

Jezus kieruje uczniów do Galilei. Dlaczego właśnie tam? Galilea jest figurą poganina, człowieka zniewolonego i żyjącego w ciemności grzechu. Właśnie do kogoś takiego przychodzi Chrystus Zmartwychwstały, aby go wyzwolić i wyprowadzić ku światłu. Oto misja i zadanie Kościoła! Ważne jest dla mnie, abym zobaczył w sobie własną Galileę, w której Chrystus chce mnie odnaleźć. Czym dziś jestem zniewolony? W jakiej żyję ciemności? Czym jest moje pogaństwo? Bez doświadczenia Chrystusowej Paschy w mojej Galilei: że zostałem przeprowadzony ze śmierci do życia, z ciemności do światła, z niewoli do wolności, z niezdolności do kochania do mocy kochania – istnieje niebezpieczeństwo, że będę głosił coś, czego sam nigdy nie doświadczyłem!

On szuka mnie w Galilei! Łaską jest dać się znaleźć i zobaczyć, że Jego mocą wszystko zmienia się w moim życiu. Otrzymać od Niego miłość, nowe życie, abym mógł je nieść innym! To jest warunek! Bez tego trudno mieć w sobie paschalną gorliwość, pośpiech i biec z radością, aby zanieść Dobrą Nowinę do dzisiejszej Galilei w Rzeszowie, Krakowie czy Gdańsku, do szkoły, pracy, zakonu, przyjaciół, rodziny, sąsiadów czy ludzi spotkanych na ulicach, miejskich placach czy w hipermarkecie!

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-