Nawrócenie? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nawrócenie?
14 marca 2022

Nawrócenie?

Poniedziałek, II Tydzień Wielkiego Postu, Rok C, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone.
Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».

(Łk 6, 36-38)


Właściwe postawy…

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wskazuje na postawy, jakie powinien przyjmować każdy Jego uczeń: być miłosiernym, nie osądzać, nie potępiać, przebaczać, być hojnym. Ktoś kiedyś zauważył, że to dobre wskazówki na realizację postanowień wielkopostnych. Taki mały trening bycia chrześcijaninem: ćwiczenie się w każdej z tych postaw przez kolejne tygodnie Wielkiego Postu.

…pomagają w nawróceniu

Ten duchowy wysiłek może być bardzo pomocny w przeżywaniu osobistej drogi nawrócenia. Zwróćmy jednak uwagę na fakt, że Jezus zaleca przyjmowanie tych postaw nie tylko na jakimś konkretnym etapie życiowym lub jakichś specjalnych okolicznościach. One mają stać się codziennością dla każdego chrześcijanina, programem na całe życie, który będzie konsekwentnie wypełniany.

Wysoko postawiona poprzeczka

Czy wymagania, które stawia Jezus są banalne? Czy Jego zalecenia są łatwe do spełnienia? Oczywiście, że nie. Wymagają one wysiłku, opanowania, samokontroli, konsekwencji, ale nade wszystko postawy zawierzenia Bogu. To jest trudne. Chrześcijaństwo nie jest łatwą, banalną religią pełną frazesów. Wcielanie w życie Ewangelii to prawdziwe wyzwanie, które kosztuje dużo wysiłku. Ale ten wysiłek wcale nie prowadzi do zmęczenia i osłabienia. Wręcz przeciwnie: on daje siłę i sprawia, że staję się mocniejszy.

——————————-

ks. Łukasz Nowak MS – sekretarz prowincjalny, mieszka w Warszawie

——————————-