Nawrócenie też dla uprzywilejowanych? Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nawrócenie też dla uprzywilejowanych?
13 lipca 2021

Nawrócenie też dla uprzywilejowanych?

Wtorek, XV Tydzień zwykły, Rok B, I

Wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Jezus począł czynić wyrzuty miastom, w których dokonało się najwięcej Jego cudów, że się nie nawróciły.
«Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno w worze i w popiele by się nawróciły. Toteż powiadam wam: Tyrowi i Sydonowi lżej będzie w dzień sądu niż wam.
A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz. Bo gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, przetrwałaby aż do dnia dzisiejszego. Toteż powiadam wam: Ziemi sodomskiej lżej będzie w dzień sądu niż tobie».

(Mt 11, 20-24)


Dzisiejsza Ewangelia zaskakuje nas. Żaden Żyd nie ośmieliłby się zestawiać obok siebie Korozain, Betsaidę z pogańskim Tyrem i Sydonem, albo tym bardziej Kafarnaum z Sodomą. Tyr i Sydon były miastami fenickimi, portowymi. Słynęły z bogactwa i zepsucia moralnego. Izajasz mówi o Tyrze, że rozdawał korony (por. Iz 23,8), czyli miał wpływ na losy ówczesnego świata. Jego władca uważał się za boga (por. Ez 28,2). Myślał w swej pysze, że ma rozum równy Bożemu rozumowi (por. Ez 28,6). Sodoma natomiast kojarzyła się z brakiem gościnności i homoseksualizmem.

Natomiast Korozain, Betsaida i Kafarnaum stanowiły główny obszar działalności misyjnej i terapeutycznej Jezusa w Galilei. W Kafarnaum Jezus wygłosił mowę eucharystyczną (por. J 6, 22-59), uzdrowił między innymi teściową Piotra (por. Mk 1,29-31), syna dworzanina (por. J 4,46-54). Z Betsaidy pochodzili apostołowie Piotr, Andrzej, Filip (por. J 1, 44). Wymienione miasta galilejskie były świadkami wielu cudów dokonanych przez Niego. Jednak zwyciężyła w nich obojętność i dystans wobec Jezusa. Ich mieszkańcy wcale nie przejęli się wezwaniem do nawrócenia i wiary w Ewangelię. Ten apel po raz pierwszy wybrzmiał właśnie w Galilei, w okolicach Jeziora Galilejskiego (por. Mk 1, 14-20), wokół którego leżały te miasta.

Słowo głoszone przez Jezusa miało szczególną moc, przekazywało Ducha Świętego, czyli Boże życie. Mimo to spotkało się z odrzuceniem, skoro wymienione miasta usłyszały „biada”. Tego typu reprymenda była stwierdzeniem wyroku. Słowo Boże potrafi wyzwolić człowieka z niszczącej pychy, zarozumialstwa, egoistycznie używanego bogactwa (Tyr, Sydon), samolubstwa, homoseksualizmu (Sodoma), nie działa jednak mechanicznie, bez zaangażowania ze strony człowieka.

Najcięższy wyrzut usłyszało Kafarnaum. Musiało widocznie chełpić się, ze jest szczególnie uprzywilejowane, najczęściej wymieniane na kartach Ewangelii. Jezus mówi o nim „czy aż do nieba masz być wyniesione”? Jest to aluzja do wielkiej pychy tego miasta, które nie potrafiło docenić Jego szczególnej obecności i bliskości. Konsekwencją takiej wyniosłości jest strącenie do otchłani, czyli krainy śmierci.

Przesłanie Jezusa jest niezwykle ostre wobec tych, którzy Go spotykali, znali, doświadczali Jego miłości, a mimo to pozostali w tym samym miejscu. Nie uczynili żadnego ruchu w Jego stronę. Jest to poważne ostrzeżenie dla wszystkich, którym wydaje się, że są blisko Boga i nigdy w swoim dotychczasowym życiu nie uznali, że potrzebują nawrócenia, skruchy. Właściwą reakcją na doznawaną dobroć Boga jest zdumienie, wdzięczność, wewnętrzny szok, zmiana postaw. Na taką reakcję zdobywają się nawróceni poganie, natomiast nie znają jej lub nie chcą znać „utwierdzeni” chrześcijanie, zastygli w obojętności wobec hojności Bożej.

——————————-

ks. dr hab. Stanisław Witkowski MS – biblista, UJPII w Krakowie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "