Nawróć się, już, teraz! Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nawróć się, już, teraz!
24 października 2020

Nawróć się, już, teraz!

Sobota, XXIX Tydzień zwykły, Rok A, II

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar.
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie».
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».

(Łk 13, 1-9)


Dzisiejszy fragment z Ewangelii św. Łukasza, jest zakończeniem nauczania z tak zwanego pierwszego okresu podróży do Jerozolimy. Jezus zmierza w stronę Świętego Miasta, aby tam oddać życie za zbawienie świata. W czasie tej podróży naucza i dokonuje znaków.

W tej Ewangelii, słyszymy o dwóch wydarzeniach. Ci, którzy zginęli z ręki Piłata, podobnie jak ci, którzy stracili życie pod gruzami wieży w Siloe, nie byli na pewno święci. Ale to, że spotkała ich taka nagła i straszna śmierć, nie świadczy o ich większej grzeszności od tych wszystkich, którzy pozostali przy życiu.

Dziś patrzymy na świat, który jest zalękniony. Człowiek unika drugiego człowieka z obawy przed zarażeniem, w trosce o swoje życie i zdrowie. A na to wszystko Jezus odpowiada: jeśli się nie nawrócicie wszyscy podobnie zginiecie!. Na podstawie tych wydarzeń, Chrystus zwraca uwagę, co te wydarzenia dla mnie oznaczają? Te słowa są ostrzeżeniem i mają na celu poruszyć sumienia tych, którym się wydaje, że nie potrzebują Boga i Jego przykazań.

A czy ty Go potrzebujesz? Jeśli tak to nawróć się i zacznij wydawać dobre owoce.

——————————-

ks. Jakub Dudek MS – duszpasterz w Sanktuarium MB Saletyńskiej w Dębowcu

——————————-