NAWIEDZENIA BOGA Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   NAWIEDZENIA BOGA
9 sierpnia 2020

NAWIEDZENIA BOGA

XIX Niedziela Zwykła, Rok A, II

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!»
Na to odezwał się Piotr: «Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!»
A On rzekł: «Przyjdź!» Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!»
Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?»
Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc: «Prawdziwie jesteś Synem Bożym».

(Mt 14, 22-33)


Moja dobra znajoma prowadzi coś, co nazwała Dziennikiem Zmiłowań Pańskich. Można by go nazwać inaczej – dziennikiem Nawiedzeń Pańskich, ponieważ zapisuje w nim swoje spotkania z Bogiem.

Historia zbawienia to historia Bożych nawiedzeń. Pan przychodzi zawsze (albo prawie zawsze) w taki sposób, jakiego się nie spodziewamy.

Czy Maryja spodziewała się, że spotka się z Bogiem przez Archanioła Gabriela? Czy ludzkość oczekiwała, że Bóg nawiedzi swój lud jako niemowlę? Pan jest Bogiem zaskakującym.

W dzisiejszej scenie z pierwszego czytania prorok Eliasz przez łaskę zmysłu Bożego rozpoznaje przyjście Boga nie w znakach spektakularnych, ale w czymś, co ówczesnemu człowiekowi z Bogiem się nie kojarzyło – w łagodnym powiewie wiatru. Bóg jest subtelny. Trzeba mieć w sobie taki wewnętrzny duchowy radar ukształtowany przez pana Boga w nas, aby rozpoznawać Boże nawiedzenia. Inaczej będziemy nazywać nawiedzeniami Boga sytuacje, które z przyjściem Pana nie mają nic wspólnego.

Szkoda czasu na taką iluzję…

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-