Nauka miłości Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nauka miłości
11 lipca 2022

Nauka miłości

Poniedziałek, XV Tydzień zwykły, Rok C, II

Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy

Piotr powiedział do Jezusa: «Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?».
Jezus zaś rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy».

(Mt 19, 27-29)


“Ku roztropności skłonisz swe serce” – O jaką roztropność chodzi ? Czy roztropność to kalkulacja? …

To Pan Bóg jest dawcą roztropności, jest ona owocem Ducha Świętego. Jest ona skłonnością serca, której należy pragnąć i poszukiwać.

Dzisiejszy Patron Św. Benedykt postawił na poszukiwanie mądrości serca, roztropności. “Podobnie jak istnieje zawziętość zła i gorzka, która oddala od Boga i prowadzi do piekła, tak jest i gorliwość dobra, która oddala od grzechów, a prowadzi do Boga i do życia wiecznego” – św. Benedykt.

Św. Benedykt żył na przełomie V i VI wieku, gdy rzymski świat moralnie i ideowo zepsuty walił się w gruzy. Pogańskie ludy wdzierały się na teren cesarstwa. Wielu uważało, że to koniec świata. A Benedykt gromadził wokół siebie uczniów, dla których miał prostą radę: „módl się, pracuj i niczego nie stawiaj wyżej od Boga”. Skutek był zbawienny: schrystianizował i ucywilizował nasz kontynent po najeździe pogańskich plemion!

Nasze ludzkie doświadczenie: uczymy się płacić i za żywność, i za ludzką dobroć. Co gorsza: uczymy się płacić za miłość. Mamy w sobie głębokie przekonanie, że musimy zasługiwać na miłość naszych rodziców, małżonków, braci i sióstr.

Czy Boża sprawiedliwość nie popycha nas do kalkulacji?

Tylko miłość do Boga może dogłębnie przemieniać nasze serca. Na pytanie Piotra: co więc otrzymamy za opuszczenie wszystkiego dla Jezusa, On odpowiada, że ofiaruje im wszystko. Jest bezgranicznie hojny – oddał dla nas wszystko, co jest Jego: królestwo Ojca w niebie. Kalkulacja Piotra po prostu została zatopiona w morzu hojności ofiarowanej przez Jezusa.

——————————-

ks. Antoni Skałba MS – kustosz sanktuarium w La Salette, Francja

——————————-