Nasze powołanie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nasze powołanie
9 lipca 2022

Nasze powołanie

Sobota, XIV Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Uczeń nie przewyższa nauczyciela ani sługa swego pana. Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego pan. Jeśli pana domu przezwali Belzebubem, to o ileż bardziej nazwą tak jego domowników.
Nie bójcie się więc ich! Nie ma bowiem nic skrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach.
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

(Mt 10, 24-33)


Po Księdze Ozeasza przechodzimy do Izajasza. Dzisiejszy fragment opowiada o powołaniu i posłaniu prorockim. Około 750 lat przed Chrystusem, kiedy młody Izajasz nawiedzał świątynię w Jerozolimie, doświadczył duchowego przeżycia, które stało się fundamentem jego dalszego życia. Pomimo tego, że czuł się niegodny, a wręcz skazany na unicestwienie w obliczu Pana Zastępów, zaufał kolejnym znakom i wyraził gotowość służby Bogu.

Podobnie jak Izajasz, my także jesteśmy powołani. Nasze oczyszczenie i uzdolnienie do misji dokonało się poprzez Chrzest i Bierzmowanie. To już nie Serafin, ale Jezus Chrystus wychodzi naprzeciw naszym obawom i zapewnia nas, że w tej misji nie jesteśmy sami. Jest z nami Ojciec, który czuwa nad każdym drobiazgiem naszej egzystencji.

Czy mam w sobie gotowość Izajasza? Przede mną kolejny dzień i codzienne zmagania. Wiara zaprasza, abym jak Izajasz odpowiedział: Oto ja, poślij mnie.

——————————-

ks. Andrzej Wierzba MS – duszpasterz w Dagenham (Anglia)

——————————-