Nasza wiara Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nasza wiara
10 kwietnia 2021

Nasza wiara

Sobota, Oktawa Wielkanocna, Rok B, I

Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której przedtem wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to Jego towarzyszom, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie dali temu wiary.
Potem ukazał się w innej postaci dwom spośród nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i obwieścili pozostałym. Lecz im też nie uwierzyli.
W końcu ukazał się samym Jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary oraz upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego.
I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!»

(Mk 16, 9-15)


Nasz świat jest pełen niewiary… Mówią o tym obydwa czytania na dzisiaj. Nie tylko sanhedryn, uczeni w Piśmie i przełożeni, ale wg Ewangelii nawet apostołowie nie wierzą. Ewangelia liczy siedem wersetów, a cztery razy powtarza się brak wiary, nie uwierzyli, nie wierzyli, nie dali wiary… Zamiast wiary jest złowrogie milczenie i upór, zakazy i groźby.

Chrystus dał wiarę, aby spotkać i poznać Go osobiście, ukochać i przyjąć Jego śmierć i zmartwychwstanie, zanurzyć się w nim w chrzcie i dopełnić znaku sakramentalnego życiem i doświadczeniem. Czy zgodzicie się, że… można znać dobrze Pismo św. i być teologiem, głosić piękne kazania i pisać dobre książki o Jezusie, ale nie dojść do wiary… Może i w to trudno wierzyć, ale… tak jest.

Czasem myślimy, że wiara jest czymś co mamy albo czymś co robimy. Wielu może myśli, że jest wierzącymi, bo rodzice ich ochrzcili i modlą się za nich. Myślimy, że “mamy” wiarę, bo “biegle i często” posługujemy się wiarą, chodzimy do kościoła, znamy modlitwy, spotykamy się z kapłanami i przyjmujemy komunię św. Zapewne to dużo mówi o naszej wierze w Chrystusa. Ale problemy zaczynają się, gdy ktoś po pierwszym pytaniu o wiarę zada nam drugie i trzecie pytanie: dlaczego, skąd wiesz, kiedy uwierzyłeś? Bo wiara jest niezgłębioną, nie można jej posiadać jak rzeczy, to raczej wiara nas “posiada”, jest czymś żywym, brzmienia, raduje, niepokoi, uderza jak młot, rzeźbi jak dłuto artysty. Gdy wierzymy, to Bóg nas posiada, on nami kieruje, pociąga, przemawia do serca. I On nas posyła i staje mocą głoszenia Ewangelii wiary!

Św. Augustyn powiedział: “Wiara sprawia, że wierzymy w to, czego nie widzimy, a nagrodą za wiarę jest zobaczyć to, w co wierzymy”.

——————————-

ks. Andrzej Zagórski MS – przełożony wspólnoty zakonnej i kustosz sanktuarium w Twin Lakes (USA)

——————————-