Nasza modlitwa Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nasza modlitwa
18 czerwca 2020

Nasza modlitwa

Czwartek, XI Tydzień zwykły, Rok A, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie.
Wy zatem tak się módlcie:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci Twoje imię! Niech przyjdzie Twoje królestwo; niech Twoja wola się spełnia na ziemi, tak jak w niebie. Naszego chleba powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, tak jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, Ojciec wasz nie przebaczy wam także waszych przewinień».

(Mt 6, 7-15)


Dzisiejsza Ewangelia stawia wielki znak zapytania nad sensownością długich modlitw, które mają wpłynąć na plany Boga wobec nas. Im większe stanowią wyzwanie tym większa powinna być ich skuteczność: godziny spędzone na nowennie pompejańskiej, litaniach…

Jezus prosi nas, żebyśmy nie zagadywali naszego Ojca odnośnie tego jak ma być, bo On wie, co jest dla nas dobre. Prowokacja? Nic podobnego. Przecież dokładnie o tym mówi Jezus. Modlitwę opierającą się na prymacie długości wezwań i w efekcie większej skuteczności sprawczej nazywa pogańską.

Chrystus uczy nas modlić się. O czym jest modlitwa Ojcze Nasz? O tym, że mamy Ojca w niebie, o JEGO królestwie (nie naszym), o JEGO woli (nie naszej), o zabezpieczeniu tego, co podstawowe, o PRZEBACZENIU oraz o czystości serca. Wszystko, co jest nam potrzebne do szczęścia. Najbardziej Jezusowi zależy na przebaczeniu – to papierek lakmusowy naszego chrześcijaństwa.

Czy związku z tym mamy zostawić nasze długie modlitwy? Jeśli mają one formę pogańską to tak, ale jeśli przybliżają nas one do tego, o co nas prosi Jezus możemy spokojnie przy nich pozostać. Sami musimy rozsądzić w naszym sumieniu.

——————————-

ks. Piotr Grudzień MS – duszpasterz w Rzeszowie

——————————-