Nasienie Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nasienie
28 stycznia 2022

Nasienie

Piątek, III Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

Jezus mówił do tłumów:
«Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo».
Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu».
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.

(Mk 4, 26-34)


Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak…” z nasieniem. Bez nasienia nie będzie płodu. Ale nasienie to jeszcze nie owoc. Potrzebny jest czas.

Nie wiemy, co się dzieje z ziarnem wrzuconym do ziemi. Nie wiemy też, co się dzieje z nami w czasie modlitwy. My tylko powtarzamy słowa, możemy także śpiewać, możemy milczeć, możemy czytać, możemy rozmyślać, ale kto wie jaki owoc z tego będzie!?

Możemy stać na Adoracji jakąś chwile, godzinę, dwie i ktoś powie: „nic się nie dzieje!” Ale czy tak naprawdę nic się nie dzieje?
Ziarno bywa różnej wielkości. Jedno może być najmniejszym ze wszystkich nasion na ziemi, inne zaś takie, że nim się nawet najemy, ale jeśli miarą wielkości będziemy oceniać z nasienie, to może zdarzyć się, że odrzucimy to, które daje o wiele większy owoc.

„Ziarnko królestwa Bożego” może nie wyróżniać się wielkością, a „ziarnko świata” może być atrakcyjne, fajne, wielkie. Lecz kiedy „ziarnko królestwa Bożego” dorasta, wtedy daje życie, chroni przed upałem i wichrem, a „ziarnko świata” po prostu ginie.

Panie Jezu, niech dzisiaj „ziarnko” Twego królestwa zostanie wsiane do mojego serca i proszę, naucz mnie czekać, aż wyda swój plon.

——————————-

ks. Eduard Wasylenko – duszpasterz z diecezji kamieniecko-podolskiej na Ukrainie

——————————-