Narzędzie Bożych planów Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Narzędzie Bożych planów
25 stycznia 2022

Narzędzie Bożych planów

Wtorek, III Tydzień zwykły, Rok C, II

Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus ukazał się Jedenastu i powiedział do nich:
«Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony.
Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».

(Mk 16, 15-18)


Dziś święto nawrócenia świętego Pawła. Trudno byłoby sobie wyobrazić rozszerzanie się Dobrej Nowiny w pierwotnym Kościele bez jego udziału. Właściwy człowiek znalazł się we właściwej roli. Bardzo duża gorliwość, inteligencja, talenty, wykształcenie, pochodzenie – to od strony ludzkiej. A wszystko to wsparte i wzmocnione Bożą łaską i prowadzeniem Ducha Świętego. Żeby połączyć te dwa aspekty potrzeba jeszcze jednego – gotowości, by stać się Bożym narzędziem.

Warto w tym kontekście przyjrzeć się naszej gotowości. Naturalnie wykorzystujemy nasze dary w pracy, w życiu społecznym, w trosce o swoją rodzinę. Czy jesteśmy gotowi, by włączyć je także w służbę Ewangelii? Pomyślmy o rzeczy, która wychodzi nam najlepiej – może to być jakieś uzdolnienie, sprawność, dziedzina, w której jesteśmy ekspertami. Czy był już taki moment, że mogliśmy wykorzystać to do głoszenia Dobrej Nowiny?

Może dzisiejsze święto będzie także dniem modlitwy o nasze osobiste nawrócenie – nawrócenie naszych zdolności do służby Panu.

——————————-

ks. Marek Koziełło MS – redaktor naczelny “La Salette – Posłaniec MBS”

——————————-