Najpiękniejsza Kobieta Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Najpiękniejsza Kobieta
8 grudnia 2022

Najpiękniejsza Kobieta

Czwartek, II Tydzień Adwentu, Rok A, I

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.
Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.
Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.
Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.
Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”
Wtedy odszedł od Niej anioł.

(Łk 1, 26-38)


Te słowa sprowadziły Boga na ziemię
i podpisały z ludzkością wielkie przymierze pokoju.
Niewielu zdaje sobie sprawę z tego,
co nastąpiło po tej zgodzie.
Nawet katolicy, w większości,
nie doceniają znaczenia roli,
jaką odgrywa Maryja
Z Oficjalnego Podręcznika Legionu Maryi

Gdy zbliża się Boże Narodzenie liturgia wychodzi nam naprzeciw poprzez święto ku czci Matki Jezusa. Dziewica Maryja jest dla nas wzorem przeżywania czasu adwentu, wzorem oczekiwania Pana, który ma się narodzić pośród nas.

Ci, którzy nie żyją głęboko swoją wiarą, narażają się na ryzyko, gdy chodzi o wielkie święta chrześcijańskie. Ryzykują, że ich nie zrozumieją, że nie uchwycą ich głębokiego znaczenia i dlatego nie dostrzegą zawartego w nich piękna i pociechy.

Kilka przykładów. W okresie Bożego Narodzenia wiele miejscowości jest wypełnionych światłami: to piękny widok! Ale kto jeszcze łączy ten festiwal światła ze wspomnieniem „prawdziwej Światłości, która przyszła na ten świat, a którą jest Jezus Chrystus?” To jest prawdziwe znaczenie świateł, które nam towarzyszą w czasie Bożego Narodzenia.

Podobnie w Wigilię wszyscy zasiadają do kolacji wigilijnej: w każdym domu panuje atmosfera świętowania. Ale kto w tę świętą noc usłyszy płacz Boskiego Dzieciątka z Betlejem, które przyszło, aby zerwać kajdany naszych grzechów i dać prawdziwą wolność naszym sercom? Jakże wielu utraciło poczucie związku między Bożym Narodzeniem (czyli narodzinami) a Dzieckiem, które narodziło się w Betlejem! A jednak to, i tylko to, jest sensem święta Bożego Narodzenia. A 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego, kto przypomni sobie historię trzech mężczyzn, którzy mieli w sercach głęboką tęsknotę za spotkaniem z Bogiem i odważnie wyruszyli w drogę kierowani tajemniczą gwiazdą, która doprowadziła ich do Betlejem? Ich dary dla Dziecka z Betlejem dały początek zwyczajowi wymiany darów w tym dniu świątecznym. Któż będzie o tym pamiętać?
Nie chcemy, aby coś podobnego wydarzyło się dzisiaj. Dlatego od razu wypowiadamy naszą wiarę i otwarcie mówimy, że świętujemy dzisiaj, ponieważ pewnej kobiety, Maryi, nie dotknęło zakażenie grzechem, które niestety dosięga nas wszystkich od momentu narodzin. W Niej łańcuch zła został przerwany i rozpoczęła się nowa historia: historia ludzkości zbawionej, wyzwolonej i uszczęśliwionej przez Jezusa Chrystusa. Historia, która trwa i przechodzi dziś wśród nas i w nas.

Czego uczy nas historia Maryi?

Opowieść o Zwiastowaniu przynosi nam cudowne słowa, którymi anioł posłany przez Boga wita bardzo młodą Maryję. Anioł mówi do niej: „Raduj się! Zostałaś napełniona łaską, czyli pięknem!”. Mary jest piękna! W Maryi jaśnieje prawdziwe piękno. I dziś, wychodząc od Maryi, pilnie trzeba odzyskać poczucie prawdziwego piękna.

W Bazylice św. Piotra w Watykanie znajduje się słynna Pieta wyrzeźbiona przez Michała Anioła Buonarrotiego w wieku dwudziestu jeden lat. Podobno, gdy pod koniec pracy powiedziano rzeźbiarzowi, że twarz Madonny wygląda zbyt młodo, Michał Anioł odpowiedział: „Celowo zrobiłem to w ten sposób. Prawdziwą starością ludzkości jest grzech: to pycha w istocie czyni nas starymi, to egoizm okrada nas z piękna. Maryja jest Niepokalana, to znaczy nie znała grzechu: w Jej młodym i pięknym obliczu chciałem wyrazić tę wspaniałą prawdę.”

Piękno tak naprawdę, zaczyna się od serca i promieniuje na twarz. Ten, kto ma dobre serce; ten, kto ma czyste serce; ten, kto ma serce wrażliwe na zranionych braci; ten, kto ma serce wypełnione prawdziwą miłością, jest piękny! Maryja ma takie właśnie serce… ponieważ jest niepokalana: Maryja jest więc najpiękniejszym stworzeniem, jest wzorem piękna, które chcemy odzyskać.
Elżbieta, gdy słyszy głos i widzi jasne oblicze Maryi, z radości porusza się dziecko, które nosiła w swym łonie… woła: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyłaś!”.

Błogosławieni jesteście! Maryja jest błogosławiona, Maryja jest szczęśliwa do tego stopnia, że zaraz potem z Jej niepokalanego serca wydobywa się promień radości, który znajduje wyraz w podniosłych słowach Magnificat. Maryja odpowiada na pozdrowienie Elżbiety: „Tak, jestem szczęśliwa! A moja dusza uznaje wielkość Boga i moje serce pęka z radości z powodu Boga, mojego Zbawiciela”.

O jakim Bogu mówi Maryja? Z pewnością o Bogu, który stworzył gwiazdy i ziemię, i kwiaty, i pola, i piękne doliny Galilei, i góry Judei, i dobroczynną rzekę Jordan. Ale przede wszystkim Maryja mówi o wszechmocnym i nieskończonym Bogu, który stał się mały w Jej łonie, aby być blisko nas, aby wejść w naszą udręczoną historię, aby dzielić dramaty naszej ludzkiej rodziny, aby otworzyć ją na nową historię; historię wyzwolenia od zła i grzechu; historię, która trwa i będzie miała szczęśliwe wypełnienie dla tych, którzy otworzą swoje serca na Boga Zbawiciela.

Maryja jest szczęśliwa z tego powodu, z tego tylko! Czy potrafimy dzielić jej radość, która jest jedyną prawdziwą i autentyczną radością? Czy potrafimy dostroić się do melodii Jej niepokalanego serca? Czy jesteśmy w stanie podjąć nutę Magnificat, którą dziś po raz kolejny śpiewa dla nas Maryja?

Dziękujemy Ci Ojcze za dar niepokalanego poczęcia Maryi. Jest to dar, który mówi o Tobie; który mówi o miłości bez granic; który ukazuje Twoją łaskę i czyni możliwym to, co w moich oczach niemożliwe. Spraw Panie, abym otwierał się na Ciebie bez lęku, ale z miłością i nadzieją na nowe życie!

——————————-

ks. Jacek Pawłowski MS – wikariusz generalny Zgromadzenia Misjonarzy Saletynów, mieszka w Rzymie.

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

29 styczeń - Wieczór uwielbienia z Maryją

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Aby być świętym, trzeba być szalonym. Trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak refleksji, zastanowienia, modlitwy, zjednoczenia z Bogiem, którego do świętości koniecznie potrzeba.”
(św. Jan Vianney)
    "