Najmniejszy Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Najmniejszy
13 sierpnia 2019

Najmniejszy

Wtorek, XIX Tydzień zwykły, Rok C, I

Uczniowie przystąpili do Jezusa, pytając: «Kto właściwie jest największy w królestwie niebieskim?» On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł:
«Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię moje, Mnie przyjmuje.
Baczcie, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie.
Jak wam się zdaje? Jeśli ktoś posiada sto owiec i zabłąka się jedna z nich, to czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się błąka? A jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę, powiadam wam: cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się nie zabłąkały.
Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło nawet jedno z tych małych»./em>

(Mt 18, 1-5. 10. 12-14)


“Być nieogarnionym przez największe, a jednocześnie mieszkać w najmniejszym boską jest rzeczą.
(św. Ignacy Loyola)

Największego w Królestwie Bożym Jezus porównuje do dziecka. „Jeśli nie staniecie się jak dzieci…” Jeśli nie staniecie się najmniejsi… Grzesznik jest najmniejszy w królestwie Bożym!

Ostatni

Wczoraj przed południem razem z moimi dwoma braćmi saletynami celebrowaliśmy Eucharystię u sióstr karmelitanek na wzgórzu Dawida w Betlejem. Obecny klasztor jest usytuowany w miejscu domu Jessego, w którym prorok Samuel namaścił Dawida na króla.
Najmniejszy w języku hebrajskim oznacza także ostatniego, najgorszego, najsłabszego, kogoś nic nieznaczącego. Kogoś takiego jak Dawid. Kiedy Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, wtedy Samuel oświadczył, że żadnego z nich nie wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego: czy to już wszyscy twoi synowie? Wtedy Jesse odrzekł: pozostał jeszcze najmniejszy – Dawid! On wypasa owce… – mówiąc językiem papieża Franciszka – śmierdzi owcami. Wówczas pasterzy traktowano na równi z ludźmi z marginesu społecznego. Talmud zakazywał pobierania od nich pieniędzy na świątynię. Dawid – najmniejszy!

Grzesznik

Podobnie myślał o sobie św. Paweł, kiedy mówił: „Jestem najmniejszy ze wszystkich apostołów i niegodzien nazywać się apostołem, bo prześladowałem Kościół Boży”. W innym miejscu powiedział, że jest najmniejszy spośród wszystkich ochrzczonych.
Apostoł Narodów widział siebie najmniejszym. Czy możemy wyobrazić sobie Kościół bez św. Pawła?

Pokora

Najmniejszy jest pokorny. Św. Makary Wielki miał pragnienie życia pustelniczego, ale bał się ruszyć w głąb pustyni. Zamieszkał w pobliżu wioski. Dziewczyna z tej wioski zaszła w ciążę i oskarżyła Makarego. On, będąc człowiekiem pokornym, nie tłumaczył się, ani nie usprawiedliwiał. Powiedział sobie: „Makary, teraz będziesz pracował w trójnasób, będziesz miał na utrzymaniu żonę i dziecko”. Ludzie z wioski upokarzali Makarego: wieszali garnki na jego szyi, pędzili przez wioskę i krzyczeli: „oto ten, co zhańbił naszą dziewicę”. Makary wszystko znosił.
Kiedy nadszedł czas rozwiązania, dziewczyna nie mogła urodzić i wtedy wyznała, kto jest ojcem dziecka. Wtedy ludzie z wioski zobaczyli swój grzech i pobiegli prosić Makarego o wybaczenie. Jednak Makarego już tam nie było. On nie chciał żadnych przeprosin. Makary pokazuje nam, co to znaczy być najmniejszym!
Włoską świętą (św. Brendanę) w rodzinnej wsi przezywano gęś. Od dzieciństwa pragnęła poświęcić się Bogu żyjąc w klasztorze. Przy przyjęciu zapytano ją, jak się nazywa, a ona odpowiadała: jestem gęś, ale wy zróbcie ze mnie świętą. W zakonie spełniała najniższe posługi: myła garnki, obierała ziemniaki, czyściła warzywa. Nic wielkiego nie robiła… taka „kura domowa”, a jednak osiągnęła świętość.
Bóg wybiera to, co małe i posługuje się ludźmi najmniejszymi, aby czynić wielkie dzieła. Dlatego w tej Ewangelii jest dobra nowina dla każdego z nas, że wcale nie musimy być wielcy – jak wmawia nam świat – ale wystarczy, że będziemy najmniejszymi… jak Dawid, św. Paweł czy św. “Gęś”!

——————————-

ks. Bohdan Dutko MS – dyrektor Centrum Pojednania ” La Salette”

——————————-