Nadzieja na życie wieczne Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Nadzieja na życie wieczne
18 maja 2021

Nadzieja na życie wieczne

Wtorek, VII Tydzień Wielkanocny, Rok B, I

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:
«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.
Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał.
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty Mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko, cokolwiek Mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które Mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem, oraz uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś.
Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie».

(J 17, 1-11a)


A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego którego posłałeś, Jezusa Chrystusa” (J 17, 3). Oto najkrótsza definicja życia wiecznego – znać Ojca i znać Syna.

Słowo „znać” w Biblii oznacza „kochać”. Pan Bóg nikogo nie zbawia na siłę, nikogo na siłę nie uszczęśliwia, nikogo nie zmusza do przyjęcia życia wiecznego. Zawsze jest ten rodzaj propozycji: jeśli chcesz… Prawdziwa wolność. Wolność w miłości.

Najpierw Ojciec przez Syna mówi, że tak umiłował świat, że dał Go nam, (por. J 3,16) – ofiarował Go nam, wręcz postawił nasze życie wyżej, niż życie Syna (!) – oto MIŁOŚĆ. Pan oczarowuje nas swoją miłością.

Potem następuje możliwa odpowiedź – czy powiem Amen na Jego miłość, czy odpowiem miłością na Jego miłość?

Pozwól Bogu, aby Jego miłość zrodziła w tobie życie wieczne.

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-

 

 

Nadchodzące wydarzenia

3-5 luty - Kurs Nowe życie z Bogiem

10–12 luty - Rekolekcje dla porzuconych

10-12 luty - Rekolekcje Trzeźwościowe

16-19 luty - Rekolekcje o spowiedzi z możliwością spowiedzi generalnej

3-5 marzec - Rekolekcje o miłosiernym Ojcu

21-23 kwiecień - Rekolekcje dla małżeństw niesakramentalnych


pokaż wszystkie


„Nikt nie wierzył w Sokratesa do tego stopnia, by oddać życie za jego naukę; ale dla Chrystusa nawet ludzie prości i niewykształceni nie tylko gardzili opinią tego świata, lecz i odrzucali lęk przed śmiercią.”
(św. Justyn)
    "