Na głupotę też – nigdy nie jest za późno Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Na głupotę też – nigdy nie jest za późno
6 października 2022

Na głupotę też – nigdy nie jest za późno

Czwartek, XXVII Tydzień zwykły, Rok C, II

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje.
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».

(Łk 11, 5-13)


Święty Paweł w liście do Galatów nie przebierał w słowach. Bardzo łagodne jest tłumaczenie greckiego wyrażenia w lekcjonarzu polskim „O, nierozumni Galaci!”. Paweł jest wręcz wściekły i pisze dwukrotnie „głupi Galaci”. Gdyby Apostoł Narodów był Polakiem, to może dodałby „Głupi Galaci jak buty z lewej nogi!”. W języku angielskim tłumaczenie jest bardziej dosadne: „Ej wy, za Galacji: zwariowaliście? (Are you people in Galatia mad?)

Motyw jest poważny: we wspólnocie, do której Apostoł wystosował swój list, bardzo szybko i łatwo doszło do ponownego związania wiary z wypełnianiem praktyk judaizmu: konieczność obrzezania, konieczność wypełniania 246 zakazów i 365 poleceń przekazanych przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj. To miała być „podstawa” do przyjęcia chrześcijaństwa. Skutek jest taki, że ważniejsze stały się dla nich czynności i narzędzia niż to, do czego te środki mają służyć – do bycia w bliskości z Panem.

Warto więc przypomnieć dzisiejszym „Galatom”, że Naród Wybrany – nazywany dzisiaj Żydami – miał za zadanie przekazanie światu obietnicy Zbawienia z wyraźnym określeniem oczekiwanego Mesjasza, który doprowadzi ludzi do pełni czasów. Mimo sporej „nadbudowy” w interpretacji postaci i roli Zbawiciela, do których – niestety – Jezus Chrystus z Nazaretu nie pasował, znalazła się w narodzie wybranym i wśród pogan taka wiara, która wydała owoce w postaci chrześcijaństwa. Gdyby Żydzi zechcieli przeglądnąć Pięcioksiąg i księgi prorockie w oparciu o życie, nauczanie i dzieła Jezusa Chrystusa to bez większego problemu przyjęliby Go jako Mesjasza. Oni jednak uparcie trwają w interpretacjach historii świata przypisanych Mojżeszowi, który jest dla nich najważniejszym, jeżeli nie jedynym, autorytetem.

Po lekturze fragmentu listu do Galatów dzisiejsza liturgia proponuje odpowiedź w postaci kantyku Zachariasza okrojonego tylko z osobistych wątków wypowiedzianych przez ojca Jana Chrzciciela. Ale jest w tym kantyku, który Liturgia Godzin umieszcza w każdej Jutrzni, to słowo wypełniające codziennie radością nasze serca: „Bóg wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi, Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków. Że nas wybawi ... „

Tak, można zgłupieć, popełnić grzech, oddalić się – ciągle przez głupotę – od miłosiernego Boga. Jak najszybciej trzeba wtedy wrócić i natrętnie prosić Boga. O co? Może, – przez sugerowaną w dzisiejszej Ewangelii uporczywość w proszeniu i nie ustawaniu w błaganiu Boga – zabiegać usilnie o usunięcie w każdym z nas jakiejkolwiek ignorancji.
Bo nie wiedzieć – można. Nauczyć się, zrozumieć – trzeba przynajmniej próbować. Ale NIE PRÓBOWAĆ zrozumieć i dopiero wtedy, jak się nie uda zrozumieć, odpuścić – to szczyt GŁUPOTY…
… na którą nikt nie jest za stary.

——————————-

ks. Karol Porczak MS – duszpasterz w parafii pw św. Piotra i Wszystkich Świętych w Peterborough (Wielka Brytania)

——————————-