Możliwość zmiany kierunku Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Możliwość zmiany kierunku
30 lipca 2022

Możliwość zmiany kierunku

Sobota, XVII Tydzień zwykły, Rok C, II

Wspomnienie Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła

W owym czasie doszła do uszu tetrarchy Heroda wieść o Jezusie. I rzekł do swych dworzan: «To Jan Chrzciciel. On powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze w nim działają».
Herod bowiem kazał pochwycić Jana i związanego wtrącić do więzienia z powodu Herodiady, żony brata jego, Filipa. Jan bowiem upominał go: «Nie wolno ci jej trzymać». Chętnie też byłby go zgładził, bał się jednak ludu, ponieważ miano go za proroka.
Otóż, kiedy obchodzono urodziny Heroda, tańczyła wobec gości córka Herodiady i spodobała się Herodowi. Zatem pod przysięgą obiecał jej dać wszystko, o cokolwiek poprosi. A ona przedtem już podmówiona przez swą matkę powiedziała: «Daj mi tu na misie głowę Jana Chrzciciela!» Zasmucił się król. Lecz przez wzgląd na przysięgę i na współbiesiadników kazał jej dać. Posławszy więc kata, kazał ściąć Jana w więzieniu. Przyniesiono głowę jego na misie i dano dziewczynie, a ona zaniosła ją swojej matce.
Uczniowie zaś Jana przyszli, zabrali jego ciało i pogrzebali je; potem poszli i donieśli o tym Jezusowi.

(Mt 14, 1-12)


Jan Chrzciciel głosił prawdę, nie szedł na kompromis ze złem. Był tym, który stał na straży sprawiedliwości i uczciwości. Był prorokiem, który wzywał do zmiany kierunku dla tych, którzy odeszli od Boga, źródła prawdy i miłości, a skierowali się w stronę kłamstwa, bezbożnictwa i wszelkiego grzechu. Poniósł śmierć broniąc prawdy.

W świecie dzisiejszym każdy stoi przed wyborem między uczciwym życiem, a nieuczciwością, pomiędzy dobrem i złem. Dziękujemy Bogu za ludzi, którzy przybliżają nas do prawdy, do Boga i tego, co dobre, głosząc Słowo Boże i wzywając do nawrócenia. Tak wielu jest jeszcze tych, którzy w zatwardziałości serca trwają w grzechach, które prowadzą do śmierci duchowej.

Dobre drzewo poznajemy po owocach, podobnie dobrego człowieka poznajemy po jego czynach. Modlimy się za tych, którzy w swoim życiu bardziej umiłowali ciemność niż światło, bardziej kłamstwo od prawdy.

Panie nasz Jezu Chryste, dziękujemy za Tych, którzy nam głoszą Dobrą Nowinę, wzywając nas do odwracania się od wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Prosimy o serce gotowe do nawrócenia szczególnie za tych, którzy żyją bez łaski w grzechach śmiertelnych.

W miłosierdziu Swoim o dobry Jezu dajesz nam czas, aby swoje serce skierować do tego co dobre, prawdziwe, piękne i szlachetne.

——————————-

ks. Ivan Strogush MS – duszpasterz w Krzywym Rogu, Ukraina

——————————-