Moja Galilea Centrum Pojednania La Salette, Dębowiec
Aktualności   ❯   Moja Galilea
18 kwietnia 2022

Moja Galilea

Poniedziałek Wielkanocny, Oktawa Wielkanocna, Rok C, II

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.
A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».
Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».
Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.

(Mt 28, 8-15)


Podczas tegorocznego przeżywania Triduum Paschalnego poruszyła mnie szczególnie faktyczna obecność Zmartwychwstałego dzisiaj. Jezus zmartwychwstał dzisiaj. Nie wspominamy jedynie wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, ale przez Liturgię możemy doświadczyć faktu tego, co uczynił Jezus dzisiaj. „Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się zeń i weselmy!” (Ps 118, 24). Pan Jezus wstał z martwych dzisiaj, żyje dzisiaj. To jest fundament wiary. W ogóle bez Zmartwychwstania nie byłoby wiary, nie miała by racji bytu. Wierzymy, bo Chrystus żyje. To największy skarb chrześcijaństwa.

Jezus staje dziś przed niewiastami i mówi do nich: „Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą” (Mt 28, 10). Pan Jezus chce się objawić uczniom w Galilei. Galilea jest pojęciem symbolicznym dla nas, jest znakiem naszego aktualnego miejsca przebywania. To przestrzeń, w której mieszkasz, pracujesz, odpoczywasz, spotykasz się z ludźmi. Chrystus chce się z tobą spotkać w tej rzeczywistości, w której aktualnie się znajdujesz, z twoimi problemami, radościami, lękami.

Przez wiarę możemy tego doświadczyć i tak naprawdę o to chodzi w naszym życiu – aby spotykać naszego Pana, który jest żywy, który chce zbawiać naszą rzeczywistość. W ten sposób nasze życie staje się przebywaniem w jego ciągłej obecności. Na nas samych realizują się słowa Jezusa: „Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20).

——————————-

ks. Jacek Sokołowski MS – duszpasterz w Olsztynie

——————————-